اعضا - مهدی نوشیار


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مهدی نوشیار | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌های تدریس شده

 بیش از 22 سال تدریس در دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری 


دروس دوره کارشناسی مهندسی برق:
 

 1- مخابرات 1

  2-مخابرات ماهواره ای

  3- زبان تخصصی

  4-تجزیه و تحلیل سیستم ها و سیگنال ها

  5-الکترو مغناطیس میدان و موج

 6- آمار و احتمالات مهندسی

  7-ریاضیات مهندسی

  8-مدارهای الکتریکی 2

9-مخابرات دیجیتال (مخابرات2)


دروس دوره های کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر:


1-تئوری پیشرفته مخابرات

  2-پردازش تصاویر دیجیتال

 3- فرایندهای(سیگنالهای) تصادفی

4-پردازش سیگنالهای دیجیتال (DSP) 

 5- مخابرات دیجیتال بیسیم

6- شناسایی آماری الگو (SPR)

7-مبانی محاسبات نرم 

  8-شبکه های عصبی مصنوعی

:: ::