EN | AR | AZ |

اعضا - مهدی نوشیار


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مهدی نوشیار | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
کتاب‌های منتشر شده
ترجمه کتاب 
Fundamentals of Computational Intelegence: Neural Networks, Fuzzy Systems and Evolutionary Computation
مبانی هوش محاسباتی : شبکه های عصبی، سیستمهای فازی و محاسبات تکاملی
نوشته :
James Keller
Derung Liu
David Fogel
شابک: 978-622-5874-16-9
سال انتشار: 1401 
ناشر: انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی

 
:: ::