اعضا - فاطمه صادقی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر فاطمه صادقی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره های درسی
استاتیک
مقاومت مصالح 1
طراحی اجزا 1
دینامیک
دینامیک ماشین
ریاضی مهندسی
معادلات دیفرانسیل
زبان تخصصی
نقشه کشی صنعتی
طراحی به کمک کامپیوتر
کنترل تاسیسات مکانیکی
ترمودینامیک 1 و 2
مکانیک سیالات 1 و 2
انتقال حرارت 1 و 2
سوخت و احتراق
آزمایشگاه فیزیک 1 و 2
آزمایشگاه مکانیک سیالات
:: ::