EN | AR | AZ | | ورود

اعضا - توحید حاتمی خانقاهی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر توحید حاتمی خانقاهی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
کتاب‌های منتشر شده

1. هندسه ترسیمی، توحید حاتمی خانقاهی، انتشارات مهد تمدن، چاپ نور، سال 1384

2. معماری درونگرا، توحید حاتمی خانقاهی، انتشارات نقش شهر، چاپ نقش شهر، سال 1389

3. ویژگیهای معماری روستایی آذربایجان، انتشارات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، تهران، سال 1393

4. حفاظت معماری، تالیف راب و سووینسکی، ترجمه توحید حاتمی خانقاهی، انتشارات نقش شهر، چاپ نقش شهر، سال 1388

5. مصالح و کاربردهای آن در معماری منظر، تالیف آیلین اورباشلی، ترجمه توحید حاتمی خانقاهی، انتشارات نقش شهر، چاپ نقش شهر، سال 1389

:: ::