اعضا - معراج شرری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر معراج شرری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
اطلاعات فردی
پست الکترونیک m_sharari@uma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل دکتر معراج شرری
آخرین رشته تحصیلى علوم و صنایع چوب و کاغذ
محل اخذ آخرین مدرک
اطلاعات شغلی
محل خدمت گروه علوم صنایع چوب و کاغذ
درجه علمی
استاد
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور
توصیف مختصر
استادیار رشته علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی.دانشگاه محقق اردبیلی
:: ::