اعضا - ولی رسولی شربیانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر ولی رسولی شربیانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
فعالیت های اجرایی
  1. معاون اداری و مالی دانشگاه از تاریخ 12/10/94 تا 26/7/95
  2. معاون دانشجویی دانشگاه از تاریخ 8/4/1393 تا 12/10/94
  3. مدیر فنآوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه از تاریخ 1/12/1392 تا 7/4/1393
  4. مدیر اداره امور فرهنگي و تربيت بدني دانشگاه از تاريخ 15/2/82 تا 27/7/84.
  5. مدیر گروه ماشينهاي كشاورزي از تاريخ 28/6/80 لغايت 16/2/82.
  6. مسئول انجمنهاي علمي دانشكده كشاورزي از تاريخ 21/6/81 تا 1/7/83.
  7. دبير سومين و چهارمين سمينار علمي دانشجويان دانشكده كشاورزي در خردادماه 82  و ارديبهشت ماه 83.
  8. مسئول اجرایی درس عملیات کشاورزی در دانشکده کشاورزی. 1384.
  9. مسئول انجمن علمي دانشجویان ماشینهای كشاورزي از تاريخ 1/7/85 تا 1/7/1387
  10. مسئول راه اندازی و به روز رسانی وب سایت دانشکده کشاورزی. از تاريخ 1/5/85 تا 1/5/1387
:: ::