EN | AR | AZ |

اعضا - علی عبادی خزینه قدیم


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقاي علی عبادی خزینه قدیم | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده

  مقالات فارسی :

  عنوان مقاله نام نشريه شماره

  1. ع. عبادي، ح. حيدري، ز. طهماسبي، ا . هاشمي دزفولي 1378 تثبیت نیتروژن در برخي از ارقام یونجه در شرايط تنش خشکی پژوهش و سازندگی 45

 

  2. ع. عبادي، ح. حيدري، ز. طهماسبي، ا. هاشمي دزفولي 1379 تاثیر تنش كمبود آب در انباشت متابولیست های سازگار در ارقام مختلف یونجه پژوهش و سازندگی 48

 

  3. ز. طهماسبي، ع. عبادي، ح. حيدري، ا. هاشمي دزفولي 1380 اثر کاربرد نیتروژن و رطوبت خاک بر کارایی مصرف آب در ژنوتیپ های یونجه پژوهش و سازندگی 53

 

  4. علي عبادي،احمد توبه،حسين كربلايي و زلفعلي خدادوست 1385 بررسی تاثیر مصرف نیتروژن در شرایط کم آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا پژوهش و سازندگی 71

 

  5. قادر عليزاده بناب، احمد توبه، كاظم قاسمي گلعذاني سعيد صادقزاده و علي عبادي 1385 بررسی تاثیر تاریخ کاشت و برداشت بر کمیت و کیفیت بذر منوژرم چغندرقند پژوهش و سازندگی 73

 

  6. علي عبادي،عبدالقيوم قلي پوري و رسول نيكخواه 1387 اثر هرس و فاصله بین بوته ها بر روی عملکرد و اجزای عملکرد کدوی تخم کاغذی ( Cucurbita pepo L. ) پژوهش و سازندگی 78

 

  7. الهام جم، علی عبادی، ایرج امینی و بهرام دهدار 1387 تاثیر تراکم و اندازه غده چه روی برخی صفات کمی و کیفی سیب زمینی پژوهش و سازندگی 81

 

  8. منصوره سادات شریفی نوری وعلی عبادی 1388 تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز در گیاه اسفرزه پژوهش و سازندگی 83

 

  9. ليلا وفادار، علي عبادي و کامل ساجد 1387 اثر تاريخ كاشت و تراكم بوته بر روي عملكرد و برخي از صفات ژنوتیپهای ‍‍ چغندرقند مجله الکترونیک توليد گياهان زراعي 2

 

  10. ع. عبادي، ح. حيدري 1383 بررسي عملكرد و برخي از صفات گياهي در ارتباط با مقاومت به خشكي در ارقام يونجه علم و فناوری 2-1

 

  11. علی عبادی، کامل ساجد و امیرقلی سنجري 1390 تاثیر محدودیت آب بر عملکرد و میزان تجمع ماده خشک در سه ژنوتبپ جو بهاره مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی 4(4 )

 

  12. لیلا فروغی و علی عبادی 1391 تاثیرنیتروژن و گوگرد بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک گلرنگ بهاره، مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی (2) 5

 

  13. علی عبادی، کامل ساجد و امیرقلی سنجری . 1390. تاثیر قطع آبیاری بر انتقال مجدد ماده خشک و برخی صفات زراعی در جو بهاره. مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی 4 : 19-37

 

  14. لیلا فروغی و علی عبادی، 1391. تاثیر نیتروژن و گوگرد بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک گلرنگ بهاره. مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی 5: 56-37

 

  15. سعيد حكم علي پور، بهرام ميرشكاري، رئوف سيد شريفي، فرهاد فرح وش و علي عبادي خزينه قديم . 1391. تأثير تلقيح بذر با باكتريهاي افزاينده رشد گياه (PGPR) در مقادير مختلف كودهاي نيتروژن و فسفر بر زمان ظهور و رشد برگ جو (Hordeum vulgar L.) مجله پژوهشهاي خاك(علوم خاك و آب)4: 413 - 403

 

  16. قاسم پرمون، علی عبادی، عفت قوی ­ عزم و میثم میری . 1391. اثر پیش تیمار بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه بابونه در شرایط شوری نشريه توليد گياهان زراعي. 3: 164 - 145

 

  17. کامل ساجد گلجه، علی عبادی و امیرقلی سنجری. 1392 . تاثیر محدودیت آب بر عملکرد و میزان تجمع ماده خشک در سه ژنوتیپ جو بهاره. نشریه زراعت(پژوهش و سازندگی) 98: 120 - 110

 

  18. فاطمه جودی، احمد توبه، علی عبادی، حسین مصطفایی، شهزاد جماعتی . 1390. تاثیر تراکم و اندازه غده چه روی برخی صفات کمی سیب زمینی. پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی

 

  19. عباس رنجبر، علی عبادی، حسین مصطفایی و رضا شهریاری. 1391 . ارزیابی برخی صفات فیزیولوژیک، عملکرد و اجزاء عملکرد ژنوتیپ -های نخود پاییزه ( cicer arietinum L ) در کشت دیم فصل نامه دانش نوین کشاورزی پایدار (4)8 41-53

 

  20. سید احمد کلانتر احمدی، علی عبادی، سید عطاالله سیادت و حوریه توکلی حسنکلو . 1393. اثر تنش گرمای ناشی از تغییر تاریخ کاشت و عملکرد دانه کلزا در شرایط شمال خوزستان مجله علوم زراعی ایران (1) 16 1-16

 

  21. فاطمه جودی، احمد توبه، علی عبادی، حسین مصطفایی، شهزاد جماعتی ثمرین . 1390. تاثیر نیتروژن بر عملکرد ، اجزای عملکرد، کارایی زراعی و بازیافت نیتروژن در ژنوتیپ ¬ های عدس مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی (4)4: 39-50

 

  22. ماشاالله جباری اورنج، علی عبادی . 1390. تاثیر آبیاری تکمیلی بر جذب عناصر، روابط آبی و ارزیابی تحمل به خشکی در گلرنگ در شرایط اردبیل تنش ¬ های محیطی در علوم زراعی . (4)3: 115-127

 

  23. علی عبادی، عبدالقیوم قلی پور، رسول نیکخواه بهرامی . 1398. اثر هرس و فاصله بین بوته ها بر روی عملکرد و اجزاء عملکرد کدوی تخم کاغذی پژوهش و سازندگی . 78: 41-47

 

  24. حوریه توکلی، علی عبادی، سودابه جهانبخش . 1393. بررسی برخی مکانیسم ¬ های تحمل تنش کم ¬ آبی در ژنوتیپ ¬ های گندم ( Triticum aestivum L .) مجله تحقیقات غلات . (1)4: 13-35

 

  25. ع. رنجبر، ع. عبادی، ح. مصطفایی، ر . شهریاری . 1393. ارزیابی برخی صفات فیزیولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ ¬ های نخود پاییزه ( Cicer arietinum L .) در کشت دیم. فصل ¬ نامه دانش نوین کشاورزی پایدار ایران. 4 : 53-41

 

  26. م.ر. اسفهلان، ع . عبادی، ن. فرساد اختر. 1393 . تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و روی بر برخی صفات مورفولوژیک و عملکرد اسانس گل راعی. اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی ایران 8(2 ): 192-181

 

  27. س. رشیدی، ع . عبادی، ق. پرمون، س. جهانبخش. 1393 . اثر منبع نبتروژن بر برخی صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی لوبیا در شرایط تنش کم ¬ آبی . فرایند و کارکرد گیاهی3(9): 97-110

 

  28. ش. حمیدزاده، س . جهان ¬ بخش، ع. عبادی. 1393 . اثر سالیسیلیک اسید بر الگوی بیان برخی پروتین ¬ های درگیر در تنظیم مرگ برنامه-ریزی شده در گندم نان ( Triticum aestivum) . فرایند و کارکرد گیاهی . 144-155

 

  29. ب. راستگو، ع . عبادي، ق. پرمون . 1393. بررسي اثر مصرف نيتروژن بر عملكرد و تركيبات ذخيرهاي دانه گلرنگ ( Carthamus tinctorius L .) فصلنامه علمي پژوهشي فيزيولوژي گياهان زراعي6 (21): 102-85 . جاپ

 

  30. ش. حمیدزاده مقدم، س. جهانبخش، ع. عبادي 1393. نحوه تغییر محتواي کربوهیدرات، پروتئین کل و آنزیم هاي آنتی اکسیدانت تحت تأثیر اسیدسالیسیلیک طی مرگ برنامه ریزي شده سلولی در دو رقم گندم نشریه تولید گیاهان زراعی7(2): 97-112

 

  31. حوریه توکلی، علی عبادی، پیام تیزفهم و نصیبه توکلی . 1393. تاثیر پرایمینگ کلرید منیزیم بر مولفه-های جوانه ¬ زنی بذر و تغییرات فیزیولوزیک بذر کنجد ( Sesamum indicum ) در دماهای مختلف. فصلنامه علوم و تکنولوژی بذر

  32. قاسم پرمون، علی عبادی، سید امیر موسوی و معصومه قهرمانی . 1393. تاثیر فلزات سنگین بر شاخص ¬ های جوانه-زنی و قدرت بذر ذرت تحت شرایط آزمایشگاهی فصلنامه علوم و تکنولوژی بذر

 

 

 

 

  33. Ebadi, K. Sajed and R. Asgari, 2007. Effects of water deficit on dry matter remobilization and grain filling trend in three spring barley genotype s. Journal of Food, Agriculture & Environment. 2(5)

 

  34. N. Bahavar, A. Ebadi, A. Tobeh, Sh. Jamaati, 2009. Effect of mineral nitrogen on WUE of chickpea under water deficit condition. Research Journal of Environmental Science. 3 (3)

 

 

  35. M. Salehpour, A. Ebadi, M. Izadi, Sh. Jamaati, 2009. Evaluation of water stress and nitrogen fertilizer effects on relative water content, membrane stability index, chlorophyll and some other traits of lentils (Lens culinaris) under hydroponic condition. Research Journal of Environmental Science. 3 (1)

 

  36. M. Hassanzadeh, A. Ebadi, M. Panahian, Sh. Jamaati, A. Golipouri, 2009. Investigation of water stress on yield and yield components of sesam (Sesamum indicum) in Moghan region. Research Journal of Environmental Science. 3 (2)

  

  37. M. Hassanzadeh, A. Ebadi, M. Panahian, A.G. Eshghi, Sh. Jamaati, M. Saeidi, R. Zabihi, 2009. Evaluation of drought stress on relative water content and chlorophyll content of Sesame (Sesamum indicum) genotypes at early flowering stage. Research Journal of Environmental Science. 3 (3)

 

  38. N. Bahavar, A. Ebadi, A. Tobeh, Sh. Jamaati, 2009. Effects of Nitrogen Application on growth of irrigated chickpea (Cicer arietinum) under drought stress in Hydroponics Conditions. Research Jorunal of Environmental Science. 3 (4)

  

  39. M. Panahyan, A. Ebadi, A. Tobeh, Sh. Jamaati, 2009. Evaluation of yield and yield components of lentil genotypes under drought stress. Research Jorunal of Environmental Science. 3 (4)

 

  40. K. Shahbazi, A. Tobeh, A. Ebadi, B. Dehdar, A. Mahrooz, 2009, Nitrogen use efficiency and nitrate accumulation in tubers as affected by 4 fertilization levels in 3 potato cultivars . Asian Journal of Biological Science. 2(4)

 

  41. Ebadi, K. Sajed, َ . A. 2009. Effects of seed priming on growth and yield of chickpea under saline soil. Recent Research in Science and technology. 1(6)

 

  42. M. Jabbari, A. Ebadi, A. Tobeh, Mosatafaii, H. 2010. Effects of supplemental irrigation on yield and yield components of spring safflower genotypes. Recent Research in Science and technology. 2(1)

 

  43. Maralian, H., A. Ebadi, R. Didar, B. Haji-Eghrari, 2010. Influence of water deficit stress on wheat grain yield and proline accumulation rate. African Journal of Agricultural Research. 5 (4)

 

  44. Ebadi, A., Sajed, k. 2010. Wheat yield fluctuations due to source-sink manipulation under water deficit condition. Plant Ecophysiology, 2.

  45. F. Joudi, A. Tobeh, A. Ebadi, S. Jamaati Soomarinb, R. Zabihi Mahmoodabad, 2010. Study of yield and nitrogen use and recovery efficiencies in lentil genotypes as affected by nitrogen. Plant Ecophysiology , 2.

 

  46. F. Shafii, A. Ebadi, K. Sajed golloje and A. Eshghi-Gharib, 2011. Soybean response to nitrogen fertilizer under water deficit conditions African Journal of Agricultural Research, 10 .

 

  47. M. Jabbari Orange and A. Ebadi. 2012. Responses of phenological and physiological stages of spring safflower to complementary irrigation. African Journal of Biotechnology, Vol. 11(10)

 

  48. P. Molaei, A. Ebadi A. Namvar and T. Khandan Bejandi, 2012. Water relation, solute accumulation and cell membrane injury in sesame (Sesamum indicum L.) cultivars subjected to water stress. Annals of Biological Research. 3 (4)

 

  49. F. Abbasi-Shahmersi, A. Ebadi, 2012. Effect of mineral nitrogen on shoot biomass and concentrations of some elements in alfalfa leaves under salinity conditions. International Research Journal of Applied and Basic Sciences. Vol., 3 (8)

 

  50. F. Abbasi-Shahmersi, A. Ebadi, M. Aghighi Shahverdi Kandi, S. Sanayei. 2012. The mineral nitrogen fertilizer effects on photosynthetic index of alfalfa (Medicago sativa) under salinity stress condition. International Research Journal of Applied and Basic Sciences. Vol. 3 (8)

 

  51. AREZU MOVLOUDI, ALI EBADI, SOODABEH JAHANBAKHSH, MAHDI DAVARI, GHASEM PARMOON . 2014. The effect of water deficit and nitrogen on the Antioxidant enzymes activity and quantum yield of barley(Hordeum vulgare L.) Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca. 42(2): 398-404

  

  52. Mashaalah Jabbari, Ali Ebadi, Ahmad Tobeh, Hossein Mostafaii . 2010. Effects of supplemental irrigation on yield and yield components of spring safflower genotypes . Recent Research in Science and Technology. 2(1): 23-28 (1) 2

  

  53. N. Bahavar, A. Ebadi, A. Tobeh, Sh. Jamaati. 2010. Effect of mineral nitrogen on WUE of chickpea under water deficit condition. ‎ Research Journal of Environmental

 

  54. Sara sanayei, ali ebadi, mohammad sedghi, farideh abbasi . 2012. mineral notriation on the Quantum yield of alfalfa under water deficit limitation. International journal of applied biology and pharmaceutical technology

 

  55. H. Maralian, A. Ebadi, Didar, T. R and B Haji-Eghrari. 2010. Influence of water deficit stress on wheat grain yield and proline accumulation rate. African Journal of Agricultural Research. 5(4) 286-289

  56. A. Ebadi, K. Sajed. 2010. Wheat yield fluctuations due to source-sink manipulation under water deficit condition. Plant Ecophysiology 2: 1

 

  57. Farzaneh Shafii, Ali Ebadi, Kamel Sajed golloje and Amir Eshghi-Gharib. 2011. Soybean response to nitrogen fertilizer under water deficit conditions. African Journal of Biotechnology. 10(16)3112-3120

 

  58. E. Jam, K. Sajed, A. Ebadi, R. arjaminejad, F. Ghasempour . 2011. Effect of Fe and Zn micronutrients spray on grain yield of autumn wheat in Ardabil Region, Iran Plant Ecophysiology 3:101-107

 

  59. Farideh Abbasi-Shahmersi, Ali Ebadi. 2012 . Effect of mineral nitrogen on shoot biomass and concentrations of some elements in alfalfa leaves under salinity conditions. International Research Journal of Applied and Basic Sciences. 3(8): 1673-1677

 

  60. Farideh Abbasi-Shahmersi, Ali Ebadi, Mehdi Aghighi Shahverdi Kandi, Sara Sanayei. 2012. The mineral nitrogen fertilizer effects on photosynthetic index of alfalfa (Medicago sativa) under salinity stress condition. International Research Journal of Applied and Basic Sciences. 3(8): 1641-1645

 

  61. Mashaalah Jabbari Orange and Ali Ebadi . 2012. Responses of phenological and physiological stages of spring safflower to complementary irrigation. African Journal of Biotechnology. 11(10): 2465-2471

 

  62. Peyman. Molaei, Ali. Ebadi Ali. Namvar and Teymur. Khandan Bejandi. 2012. Water relation, solute accumulation and cell membrane injury in sesame (Sesamum indicum L.) cultivars subjected to water stress. Scholars Research Library Annals of Biological Research. 3(4): 1833-1838

 

  63. Bahram Mirshekari, Saeid Hokmalipour , Raouf Seyed Sharifi , Farhad Farahvash and Ali Ebadi-Khazine-Gadim . 2012. Effect of seed biopriming with plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) on yield and dry matter accumulation of spring barley (Hordeum vulgare L.) at various levels of nitrogen and phosphorus fertilizers. Journal of Food, Agriculture & Environment10(3): 314-3320

 

  64. Z. Haghighat, A. Ebadi, S. Khomari. 2012. Influence of seed priming on germination and early growth of Sorghum bicolor (L.) Moench under salt stress. Plant Ecophysiology. 4: 159-162

 

  65. Ghasem Parmoon, Ali Ebadi, Soodabeh Jahanbakhsh, Mahdi Davari . 2013. The Effect of Seed Priming and Accelerated Aging on Germination and Physiochemical Changes in Milk Thistle (Silybum marianum). Notulae Scientia Biologicae. 5(2): 204-211

 

  66. Kamal Sajed Gollojeh, Ali Ebadi, Mehdi Mohebodini and Naser sabaghia . 2013. Herbicide effects on weed control and yield of lentil(Lens cullinaris Medic) in dryland condition. Natura Montenegra . 12(1): 151-163

 

  67. Akbar Vafaie, Ali Ebadi, Bahman Rastgou, Seyed Hamid Moghadam. 2013. The effects of potassium and magnesium on yield and some physiological traits of Safflower (Carthamus tinctorius). International Journal of Agriculture and Crop Sciences. 5(17): 1895-1900

 

  68. Sedighe haji Hoseinlou, Ali Ebadi, Mehdi Ghaffari Elham Mostafaei. 2013. Nitrogen use efficiency under water deficit condition in sprin barley. internation journal of agronomy and plant production.

 

  69. F. Joudi, A. Tobeh, A. Ebadi, S. Jamaati Soomarin, R. Zabihi Mahmoodabad. 2010. Study of yield and nitrogen use and recovery efficiencies in lentil genotypes as affected by nitrogen. Plant Ecophysiology.2: 87-90

 

 

:: ::