اعضا - امید سفالیان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور امید سفالیان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علایق تحقیقاتی

  اصلاح نبات مولكولي گياهان

  بررسي مقاومت به تنش هاي غير زيستي در گياهان زراعي

  بررسي روابط خويشاوندي در غلات و ساير گياهان زراعي

  مكان يابي ژنومي و QTL ها در گياهان زراعي

:: ::