اعضا - مجید صفاجو جهانخانملو


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مجید صفاجو جهانخانملو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌های تدریس شده
مبانی مهندسی پلیمر
شیمی عمومی مهندسی شیمی
مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی
آزمایشگاه سیالات
تکنولوژی کامپوزیت¬ها
مهندسی الاستومر
زبان تخصصی
شیمی فیزیک پلیمرها
کنترل فرایندها
انتقال حرارت
مکانیک سیالات
انتقال جرم
مکانیک سیالات 1
ترمودینامیک
مکانیک سیالات
اصول عملیات و انتقال واحد
انتقال حرارت
زبان تخصصی
آشنایی با مهندسی شیمی
شیمی آلی 3
مبانی شیمی و تکنولوژی پلیمر 
:: ::