اعضا - علی اشرف سلطانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر علی اشرف سلطانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
اطلاعات فردی
پست الکترونیک ali_soltani_t@uma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل دکتر علی اشرف سلطانی
آخرین رشته تحصیلى مهندسی کشاورزی- علوم و مهندسی خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
محل اخذ آخرین مدرک دانشگاه تهران
اطلاعات شغلی
محل خدمت گروه آموزشی علوم خاک
درجه علمی دکترا
دانشیار
اطلاعات تماس
تلفن محل کار +984531505003
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور
:: ::