اعضا - زهرا عبادی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم زهرا عبادی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌های تدریس شده
فیزیک پایه 1-2-3
ریاضی فیزیک 1-2
مکانیک کوانتومی پیشرفته 1-2
مکانیک کوانتومی 1
مبانی نظری مکانیک کوانتومی
پدیده های بحرانی

 
:: ::