اعضا - حسین محب الدینی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر حسین محب الدینی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
داوری مقالات در مجلات علمی
شماره عنوان مقاله
۱ بررسی تأثیر زرده‌های تخم پرندگان مختلف در رقیق‌کننده تریس بر کیفیت منی قوچ عربی در شرایط مایع
۲ اثر دز و زمان استفاده از eCG روی عملکرد توليد مثلی گوسفند کردی در طول فصل توليد مثلی
۳ ترکیبات شیمیایی و فعالیت های بیولوژیکی ژل رویال
۴ تأثیر تغذیه سطوح مختلف نشاسته بر پرورش نوزاد و رشد جمعیت کلنی زنبور عسل
۵ رشد غدد شیری و فاکتورهای مؤثر بر فعالیت آن در زنبورهای کارگر
۶ تأثیر مکمل پروتئینی به عنوان جایگزینی گرده گل بر میزان جمعیت و رشد نوزادان کلنی زنبور عسل
۷ اثرات سطوح مختلف ويتامين E بر صفات عملكردي و توليد مثلي كلني هاي زنبور عسل ايراني
۸ بررسی ميزان فلزات سنگين سرب و قلع در عسل های تصفيه شده ٬ تصفيه نشده و موم دار در استان
۹ بررسي گياهان گلدار و ميزان فعاليت زنبورعسل روي آنها در غرب استان اصفهان
۱۰ خواص بره موم
۱۱ اثرات سطوح مختلف ویتامین E بر صفات عملکردی و تولید مثلی کلنی های زنبور عسل ایرانی
۱۲ بررسی اثر تریپتوفان بر روی خصوصیات رفتاری و عملکردی کلنی های زنبور عسل ایرانی ( Apis mellifera meda L.)
۱۳ بهینه سازی شرایط تولید پپتیدهای زیست فعال حاصل از هیدرولیز آنزیمی پروتئین گرده زنبور عسل توسط آنزیم گوارشی تریپسین، و مقایسه آن با ژله رویال
۱۴ بهینه سازی تولید پپتیدهای زیست فعال حاصل از هیدرولیز آنزیمی گرده زنبور عسل با آلکالاز و مقایسه با ژله رویال
۱۵ بهینه سازی شرایط تولید پپتیدهای زیست فعال حاصل از هیدرولیز آنزیمی پروتئین گرده زنبور عسل توسط آنزیم گوارشی پپسین بر اساس ویژگی های ضد اکسایشی آن ها و بازدارندگی آنزیم ACE و مقایسه آن با ژله رویال
۱۶ مقایسه کارآیی دو روش کلوآک برد و 24 ساعته برای تولید ژله رویال و تاثیر آن بر اقتصاد زنبورستان
۱۷ بررسی اثر سطوح کاهشی پروبیوتیک بیوپل بر اساس سن بر عملکرد، سیستم ایمنی و مورفولوژی روده جوجه های گوشتی
۱۸ اثرات تغذیه ای عصاره های گیاهی شیرین بیان و بابونه روی تغییرات پروتئینی همولنف زنبور عسل
۱۹ COXI تجزیه و تحلیل توالی ناحیه برای شناسایی و تمایز بین سه نژاد بز نجدي، عدني و مرخز ایران
20 تاثیر سطوح مختلف نیاسین بر میزان تخم گذاری ملکه، ناحیه پرورش نوزادان،جمعیت زنبوران بالغ و وزن لاشه، زنبوران کارگرکلنی های زنبورعسل ایرانی (Apis mellifera medaM.) در فصل بهار
:: ::