ورود به سایت

اعضای انجمن علمی روانشناسی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۲۰ - 09:00 | 

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۱ علی جباری دبیر
۲ نسترن محمدی نائب دبیر
۳ محمدصادق خاکپور عضو اصلی
۴ فاطمه ابراهیمی عضو اصلی
۵ محمدعلی وزیری عضو اصلی
۶ زهرا عبداللهی عضو علی‌البدل
۷ هاجر صادقی عضو علی‌البدل
استاد مشاور: جناب آقای دکتر اکبر عطادخت
AWT IMAGE

عملکرد انجمن علمی مهندسی روان شناسی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۲۰ - 08:58 | 

عملکرد انجمن علمی روان‌شناسی


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری
فعالیت آموزشی کارگاه مهارت‌های زندگی با محوریت ارتباط موثر و موفق استانی آمفی تئاتر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ۹۷/۸/۱۴
رویداد علمی همایش سلامت روان استانی آمفی تئاتر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ۹۷/۸/۱۵
ایجاد کانال تلگرامی انجمن علمی روان‌شناسی
ایجاد صفحه اینستاگرام انجمن علمی روان‌شناسی
رویداد علمی همایش بهداشت جهانی و راه‌های پیشگیری از ایدز دانشگاهی آمفی تئاتر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ۹۷/۹/۱۲
فعالیت آموزشی نشست روانشناسی سلامت، کاهش وزن با روش SMN استانی آمفی تئاتر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ۹۷/۸/۲۹
رویداد علمی بازدید علمی از مرکز توانبخشی و حرفه‌آموزی سینا آرتا دانشگاهی مرکز توانبخشی و حرفه آموزی سینا آرتا ۹۷/۸/۳۰
ارتباطات و همکاری‌های علمی بازدید علمی آموزشی از خانه مهر دانشکده‌ای خانه مهر ۹۷/۹/۶
فعالیت آموزشی کارگاه آموزشی مداخله در خودکشی استانی آمفی تئاتر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ۹۷/۹/۶
ارتباطات و همکاری‌های علمی بازدید علمی آموزشی از مرکز توانبخشی حضرت ابوالفضل دانشکده‌ای مرکز توانبخشی حضرت ابوالفضل ۹۷/۹۱۰
رویداد علمی نشست تخصصی آشنایی با ذهن آگاهی دانشگاهی آزمایشگاه روانشناسی ۹۷/۹/۱۱