ورود به سایت

اعضای انجمن علمی علوم کامپیوتر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۱۴ - 11:20 | 

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۱ مجید آرمون دبیر
۲ مهدی باقری نائب دبیر
۳ یونس محمدنژاد عضو اصلی
۴ علیرضا خدایی عضو اصلی
۵ پویا داننده عضو اصلی
۶ کوثر شقاقی عضو علی‌البدل
۷ افسانه محرمی عضو علی‌البدل
استاد مشاور: جناب آقای مهندس دانیال میرزاده
AWT IMAGE

عملکرد انجمن علمی علوم کامپیوتر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۱۴ - 11:20 | 

عملکرد انجمن علمی علوم کامپیوتر


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری