ورود به سایت

اعضای انجمن علمی شیمی کاربردی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۱۴ - 11:12 | 

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۱ توحید علیزاده دبیر
۲ سیده مریم هاشم‌زاده نائب دبیر
۳ ساجده حبیبی‌پور عضو اصلی
۴ میلاد منزلتی عضو اصلی
۵ زهرا محاسنی عضو اصلی

مشاور: سرکار خانم دکتر ماندانا امیری

عملکرد انجمن علمی شیمی کاربردی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۱۴ - 11:10 | 

عملکرد انجمن علمی شیمی کاربردی


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری
ایجاد صفحه اینستاگرام انجمن علمی شیمی کاربری
ایجاد کانال تلگرام انجمن علمی شیمی کاربری
فعالیت آموزشی کارگاه آموزشی ایمنی آزمایشگاه دانشکده‌ای آمفی تئاتر دانشکده علوم ۹۷/۸/۲
رویداد علمی جلسه معرفی رشته شیمی دانشکده‌ای آمفی تئاتر دانشکده علوم ۹۷/۸/۲۸
رویداد علمی سخنرانی علمی (شیمی سرندی پیتی در واکنش‌‌ها و کاتالیزورها) دانشگاهی آمفی تئاتر دانشکده علوم ۹۷/۸/۳۰
رویداد علمی زنگ پژوهش (روز اول) استانی آمفی تئاتر دانشکده علوم ۹۷/۹/۲۴
رویداد علمی زنگ پژوهش (روز دوم) استانی آمفی تئاتر دانشکده علوم ۹۷/۹/۲۵
رویداد علمی زنگ پژوهش (روز سوم) استانی آمفی تئاتر دانشکده علوم ۹۷/۹/۲۶
رویداد علمی زنگ پژوهش (روز چهارم) استانی آمفی تئاتر دانشکده علوم ۹۷/۹/۲۷
اتحادیه حضور در جلسه مجمع عمومی اتحادیه انجمن‌های علمی شیمی ایران کشوری دانشگاه خوارزمی کرج ۹۷/۹/۲۸
ارتباطات و همکاری‌های علمی کلیک بر روی جدول تناوبی دانشگاهی آمفی تئاتر دانشکده علوم ۹۷/۱۲/۹
تولید و نشر محتوای علمی چاپ بروشور کلیک بر روی جدول تناوبی دانشگاهی دانشگاه محقق اردبیلی ۹۷/۱۲/۹
فعالیت آموزشی کارگاه تخصصی کروماتوگرافی دانشگاهی آزمایشگاه مرکزی  ۹۷/۱۲/۱۶