ورود به سایت

اعضای انجمن علمی شیمی کاربردی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۱۴ - 11:12 | 

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۱ توحید علیزاده دبیر
۲ سیده مریم هاشم‌زاده نائب دبیر
۳ ساجده حبیبی‌پور عضو اصلی
۴ میلاد منزلتی عضو اصلی
۵ زهرا محاسنی عضو اصلی

مشاور: سرکار خانم دکتر ماندانا امیری

عملکرد انجمن علمی شیمی کاربردی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۱۴ - 11:10 | 

عملکرد انجمن علمی شیمی کاربردی


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری
فعالیت آموزشی کارگاه آموزشی ایمنی آزمایشگاه دانشکده‌ای آمفی تئاتر دانشکده علوم ۹۷/۸/۲
رویداد علمی جلسه معرفی رشته شیمی دانشکده‌ای آمفی تئاتر دانشکده علوم ۹۷/۸/۲۸
رویداد علمی سخنرانی علمی (شیمی سرندی پیتی در واکنش‌‌ها و کاتالیزورها) دانشگاهی آمفی تئاتر دانشکده علوم ۹۷/۸/۳۰
رویداد علمی زنگ پژوهش (روز اول) استانی آمفی تئاتر دانشکده علوم ۹۷/۹/۲۴
رویداد علمی زنگ پژوهش (روز دوم) استانی آمفی تئاتر دانشکده علوم ۹۷/۹/۲۵
رویداد علمی زنگ پژوهش (روز سوم) استانی آمفی تئاتر دانشکده علوم ۹۷/۹/۲۶
رویداد علمی زنگ پژوهش (روز چهارم) استانی آمفی تئاتر دانشکده علوم ۹۷/۹/۲۷
اتحادیه حضور در جلسه مجمع عمومی اتحادیه انجمن‌های علمی شیمی ایران کشوری دانشگاه خوارزمی کرج ۹۷/۹/۲۸