ورود به سایت

اعضای انجمن علمی علوم و مهندسی خاک

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۱۲ - 12:00 | 

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۱ سجاد شیخ‌قاسمی دبیر
۲ امیر صراف نائب دبیر
۳ سیما قاهری عضو اصلی
۴ سحر دادپور عضو اصلی
۵ افسون احمدزاده عضو اصلی
۶ سکینه شهبازی‌زاده عضو علی‌البدل
۷ عاطفه نوایی عضو علی‌البدل
استاد مشاور: جناب آقای دکتر حسین شهاب
AWT IMAGE

عملکرد انجمن علمی علوم و مهندسی خاک

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۱۲ - 12:00 | 

عملکرد انجمن علمی علوم و مهندسی خاک


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری