ورود به سایت

معرفی کارکنان اداره رفاه دانشجویی

اداره رفاه دانشجویی نیز  یکی از ادارات مهم مدیریت امور دانشجویی در حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه می باشند با کارشناسان ذیل در ایجاد تسهیلات رفاهی (پرداخت و بازپرداخت وام،تسویه
 
 
حساب دانشکده ها، بیمه و ...) به دانشجویان مستعد مشغول فعالیت می باشند .

اصلانی
کارشناس مسئول اداره رفاه دانشجویی انجام امور مربوط به دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
 آقای غلامعلی اصلانی  شرح وظایف : جهت مشاهده لطفا کلیک نمائید
 Aslani۵۲@mihanmail.ir  داخلی : ۵۲۹۲
 محل کار: ساختمان سبلان - اداره رفاه دانشجویی  مستقیم :۳۱۵۰۵۲۹۲
کارشناس اداره رفاه دانشجویی انجام امور مربوط به دانشکده فنی و مهندسی 
 آقای امید عزیززاده  شرح وظایف : جهت مشاهده لطفا کلیک نمائید
 Azizzadeh.O۵۵@gmail.com  داخلی : ۵۲۹۳
 محل کار: ساختمان سبلان - اداره رفاه دانشجویی  مستقیم :۳۱۵۰۵۲۹۳
کارشناس اداره رفاه دانشجویی انجام امور مربوط به دانشکده علوم پایه و ریاضی 
 خانم آینا حنفی  شرح وظایف : جهت مشاهده لطفا کلیک نمائید
  ساعت حضور : ۷:۴۵ تا ۱۴:۴۵  داخلی : ۵۳۵۸
 محل کار: ساختمان سبلان - اداره رفاه دانشجویی  مستقیم :۳۱۵۰۵۳۵۸
کارشناس اداره رفاه دانشجویی انجام امور مربوط به دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 خانم لیلا رضائی  شرح وظایف : جهت مشاهده لطفا کلیک نمائید
   داخلی : ۵۳۵۹
 محل کار: ساختمان سبلان - اداره رفاه دانشجویی  مستقیم :۳۱۵۰۵۳۵۹
کارشناس اداره رفاه دانشجویی انجام امور مربوط به دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 خانم رویا نخستین  شرح وظایف : جهت مشاهده لطفا کلیک نمائید
  ساعت حضور : ۷:۴۵ تا ۱۴:۴۵  داخلی : ۵۳۶۰
 محل کار: ساختمان سبلان - اداره رفاه دانشجویی  مستقیم :۳۱۵۰۵۳۶۰
کارشناس اداره رفاه دانشجویی
 آقای عشایری  شرح وظایف : جهت مشاهده لطفا کلیک نمائید
   داخلی : 
 محل کار: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان  مستقیم :
کارشناس اداره رفاه دانشجویی
 خانم صدیقه میرزاده قصابه  شرح وظایف : جهت مشاهده لطفا کلیک نمائید
 mirzadehs@uma.ac.ir  داخلی : -
 محل کار: دانشکده کشاورزی مشگین شهر  مستقیم :۳۲۵۴۵۶۲۴
کارشناس اداره رفاه دانشجویی
 خانم اعظم قدیری  شرح وظایف : جهت مشاهده لطفا کلیک نمائید
 داخلی : -
 محل کار: دانشکده فناوری های نوین نمین  مستقیم :۳۲۳۲۳۶۲۲ 

دفعات مشاهده: 5502 بار   |   دفعات چاپ: 274 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر