میز خدمات الکترونیک
سخنی از بهشت
اوقات شرعی

صلوات خاصه اما رضا (ع)

صلوات خاصه امام رضا علیه السلام .flv

صلوات خاصه امام رضا علیه السلام
ورود به سایت

کارکنان اداره رفاه دانشجویی

اداره رفاه دانشجویی نیز که یکی از ادارات مهم مدیریت امور دانشجویی در حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه می باشند با کارشناسان ذیل در ایجاد تسهیلات رفاهی (پرداخت و بازپرداخت وام) به دانشجویان مستعد مشغول فعالیت می باشند .

 

ردیف

نام دانشکده

کارشناس مربوط

شماره تماس

۱

(رئیس اداره)

آقای نعمت اللهی

۳۱۵۰۵۲۹۱

۲

دانشکده فنی و مهندسی

آقای عزیززاده

۳۱۵۰۵۲۹۳

۳

دانشکده های علوم پایه و دانشکده علوم ریاضی

خانم حنفی

۳۱۵۰۵۳۵۸

۴

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی

آقای اصلانی

۳۱۵۰۵۲۹۲

۵

دانشکده علوم انسانی اردبیل

خانم رضایی

۳۱۵۰۵۳۵۹

۶

دانشکده علوم کشاورزی

خانم نخستین

۳۱۵۰۵۳۶۰

۶

دانشکده های ادبیات و زبانهای خارجی پردیس نمین، فناوریهای نوین

خانم قدیری

۷

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان

خانم ارزالی

۸

دانشکده کشاورزی مشگین شهر

خانم میرزاده


* پیش کد استان اردبیل: ۰۴۵