میز خدمات الکترونیک
سخنی از بهشت
اوقات شرعی

صلوات خاصه اما رضا (ع)

صلوات خاصه امام رضا علیه السلام .flv

صلوات خاصه امام رضا علیه السلام
ورود به سایت

معرفی مدیر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ - 13:11 | 

آشنایی با مدیر فرهنگی و اجتماعی
 

 

 دکتر معراج شرری

استاد گروه علوم صنایع چوب و کاغذ
 


شماره تماس مستقیم:  ۳۱۵۰۵۲۷۰    داخلی: ۵۲۷۰

 


وظایف

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ - 13:08 | 
  • ایجاد محیطی مناسب در دانشگاه در جهت ظرفیت سازی فرهنگی و اجتماعی
  • هدایت برنامه های فرهنگی و اجتماعی در راستای رسیدن به پیامدهای مطلوب اجتماعی
  • اطمینان از اثربخشی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی
  • توسعه نظام گزارش دهی و ارزیابی مستمر به منظور تقویت روز افزون فعالیت های فرهنگی و اجتماعی
  • نیازسنجی و اولویت گذاری برنامه ها
  • افزایش شاخص های کیفی تنوع فعالیت های فرهنگی و میزان مشارکت در برنامه ها 
  • افزایش شاخص کمی تعداد برنامه در روز و تعداد تشکل های رسمی دانشجویی
  • افزایش میزان مشارکت اعضای محترم هیات علمی دانشگاه در فعالیت فرهنگی و اجتماعی
  • تیم سازی فرهنگی در دانشکده ها در بخش اساتید