ورود به سایت

اعضای انجمن علمی زراعت و اصلاح نباتات مغان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۸ - 09:30 | 


ردیف

نام

نام خانوادگی

نوع عضویت

۱

علی

عجملو

دبیر

۲

جواد

عظیمی

نائب دبیر

۳

مهدیه

صیفی

عضو اصلی

۴

زهرا

عالی

عضو اصلی

۵

سودا

امام‌پور

عضو اصلی

-

استاد مشاور: جناب آقای دکتر منوچهر شیری


عملکرد انجمن علمی زراعت و اصلاح نباتات مغان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۸ - 09:30 | 

عملکرد انجمن علمی زراعت و اصلاح نباتات مغان


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری