ورود به سایت

اعضای انجمن علمی تولیدات گیاهی مغان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۸ - 09:26 | 


ردیف

نام

نام خانوادگی

نوع عضویت

۱

مصطفی

زینلی

دبیر

۲

کریم

سیف‌جهانی

نائب دبیر

۳

فرزاد

سیف‌جهانی

عضو اصلی

۴

بهنام

بهنژاد

عضو اصلی

۵

علی

علی‌پور

عضو اصلی

-

استاد مشاور: جناب آقای دکتر اصغر عبادی


عملکرد انجمن علمی تولیدات گیاهی مغان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۸ - 09:25 | 

عملکرد انجمن علمی تولیدات گیاهی مغان


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری
فعالیت آموزشی آموزش عملی علم و هنر هرس دانشکده‌ای باغات دانشکده کشاورزی مغان ۱۳۹۶/۹/۲۰