ورود به سایت

اعضای انجمن علمی علوم تربیتی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۷ - 15:43 | 


ردیف

نام

نام خانوادگی

نوع عضویت

۱

گلتاج

شریف‌نیا

دبیر

۲

فاطمه

پناهی

نائب دبیر

۳

مژده

نادری

عضو اصلی

۴

فاطمه

کریمی فروشانی

عضو اصلی

۵

سعیده

هژبری

عضو اصلی

-

استاد مشاور: جناب آقای دکتر علی رضایی
وبلاگ: umaedssociety.blogfa.com


AWT IMAGE

عملکرد انجمن علمی علوم‌تربیتی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۷ - 15:43 | 

عملکرد انجمن علمی علوم‌تربیتی


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری
فعالیت آموزشی کاربرد تست هوش وکسلر کودکان - نسخه‌ی چهارم دانشگاهی آمفی‌تئاتر دانشکده روانشناسی و علوم‌تربیتی ۱۳۹۶/۸/۷
فعالیت آموزشی تبیین فلسفه آموزش الکترونیک دانشگاهی آمفی‌تئاتر دانشکده روانشناسی و علوم‌تربیتی ۱۳۹۶/۹/۲۰
تولید و نشر محتوای علمی نشریه تربیت دانشگاهی دانشگاه محقق اردبیلی بهمن ماه ۱۳۹۶
رویداد علمی کودکان سرطانی دانشگاهی آمفی‌تئاتر دانشکده روانشناسی و علوم‌تربیتی ۱۳۹۶/۱۲/۲
فعالیت آموزشی کارگاه ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاهی آمفی‌تئاتر دانشکده روانشناسی و علوم‌تربیتی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳
رویداد علمی نشست تخصصی اخلاق دانشجویی دانشگاهی اتاق انجمن دانشکده روانشناسی و علوم‌تربیتی ۱۳۹۶/۱۲/۱۶
فعالیت آموزشی کارگاه آموزشی Spss دانشگاهی سایت رایانه دانشکده روانشناسی و علوم‌تربیتی اسفند ماه ۱۳۹۶
ایجاد وبلاگ
ارتباطات و همکاری‌های علمی بازدید از کلینیک توانبخشی حضرت ابوالفضل علیه‌السلام دانشکده‌ای کلینیک توانبخشی حضرت ابوالفضل علیه‌السلام ۱۳۹۷/۱/۲۲
فعالیت آموزشی آسیب شناسی در کودکان و نوجوانان دانشگاهی آمفی تئاتر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی  ۱۳۹۷/۱/۲۷
فعالیت آموزشی ویژگی معلمان موفق دانشگاهی آمفی تئاتر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ۱۳۹۷/۲/۲۵
رویداد علمی  نشست تخصصی روش تحقیق دانشگاهی اتاق انجمن علمی عدانشکده علوم تربیتی و روانشناسی روانشناسی ۱۳۹۷/۲/۲۵