ورود به سایت

اعضای انجمن علمی مهندسی معماری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۷ - 14:36 | 


ردیف

نام

نام خانوادگی

نوع عضویت

۱

نیلوفر

رزمی

دبیر

۲

سجاد

دلقوی

نائب دبیر

۳

اسماء

دهاقی

عضو اصلی

۴

طه

مولایی

عضو اصلی

۵

نمین

صفری

عضو اصلی

۶

فاطمه

جعفری

عضو علی البدل

۷

سینا

محرم‌زاده

عضو علی البدل

-

استاد مشاور: جناب آقای دکتر وحید وزیری



عملکرد انجمن علمی مهندسی معماری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۷ - 14:35 | 

عملکرد انجمن علمی مهندسی معماری


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری
فعالیت آموزشی دوره مقدماتی اسکیس دانشکده‌ای دانشکده‌ی معماری آبان ماه
فعالیت آموزشی دوره مقدماتی اسکیس دانشکده‌ای دانشکده‌ی معماری آبان ماه
فعالیت آموزشی دوره پیشرفته اسکیس دانشکده‌ای دانشکده‌ی معماری آبان ماه
فعالیت آموزشی دوره مقدماتی فوتوشاپ دانشکده‌ای دانشکده‌ی معماری آذر ماه
فعالیت آموزشی دوره پیشرفته فوتوشاپ دانشکده‌ای دانشکده‌ی معماری  آذر ماه
ارتباطات و همکاری‌های علمی بازدید علمی از ماسوله دانشکده‌ای روستای تاریخی ماسوله ۹۶/۹/۱۰