ورود به سایت

اعضای انجمن علمی مهندسی کامپیوتر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۷ - 14:32 | 


ردیف

نام

نام خانوادگی

نوع عضویت

۱ پویا تاج‌بخش دبیر

۱

محمد

حجتی

نائب دبیر

۲ آرش زادشکویان

عضو اصلی

۳

ساناز

حسین‌زاده

عضو اصلی

۴

محمد

زارع

عضو اصلی

۵

مهیار

صادقی

عضو اصلی

-

استاد مشاور: جناب آقای دکتر عبدالمجید دژم‌خوی


عملکرد انجمن علمی مهندسی کامپیوتر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۷ - 14:31 | 

عملکرد انجمن علمی مهندسی کامپیوتر


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری