ورود به سایت

اعضای انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۷ - 13:48 | 


ردیف

نام

نام خانوادگی

نوع عضویت

۱

سید میلاد

سیدی

دبیر

۲

سعید

پورجعفر

نائب دبیر

۳

عبدالله

یونسی

عضو اصلی

۴

فرزام

منفردی

عضو اصلی

۵

هادی

عقیقی

عضو اصلی

۶

احمد

سطوتی

عضو اصلی

۷

سجاد

شافعی

عضو علی البدل

-

استاد مشاور: جناب آقای پروفسور حسین شایقی


عملکرد انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۷ - 13:47 | 

عملکرد انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری