ورود به سایت

اعضای انجمن علمی نجوم

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۷ - 11:55 | 


ردیف

نام

نام خانوادگی

نوع عضویت

۱

سیدحسین

موسوی

دبیر

۲

علی

صبوری

نائب دبیر

۳

کمیل

خواجه‌حق‌وردی

عضو اصلی

۴

حمید

ندری

عضو اصلی

۵

سعید

سلیمانی

عضو اصلی

-

استاد مشاور: جناب آقای دکتر داوود منظوری 


عملکرد انجمن علمی نجوم

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۷ - 11:54 | 

عملکرد انجمن علمی نجوم


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری