ورود به سایت

اعضای انجمن علمی فیزیک

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۷ - 11:48 | 


ردیف

نام

نام خانوادگی

نوع عضویت

۱

آیسان

احتشام راثی

دبیر

۲

فرشید

لطفی اقلیم

نائب دبیر

۳

سجاد

میرقریشی

عضو اصلی

-

استاد مشاور: خانم دکتر مهسا نوری‌اصل


AWT IMAGE

عملکرد انجمن علمی فیزیک

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۷ - 11:48 | 

عملکرد انجمن علمی فیزیک


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری
رویداد علمی سمینار پدیده‌های بحرانی در نظریه اطلاعات کوانتومی دانشکده‌ای آمفی تئاتر دانشکده علوم ۱۳۹۶/۸/۱۵
رویداد علمی سمینار تکانه زاویه‌ای مداری نوری دانشکده‌ای آمفی تئاتر دانشکده علوم ۱۳۹۶/۸/۲۲
فعالیت آموزشی کارگاه فن بیان و سخنوری دانشکده‌ای آمفی تئاتر دانشکده علوم ۱۳۹۶/۸/۲۴
فعالیت آموزشی کارگاه آموزشی مهارت‌های Microsoft-Word دانشکده‌ای آمفی تئاتر دانشکده علوم ۱۳۹۶/۸/۲۴
رویداد علمی سمینار درهم تنیدگی و ناهمخوانی کوانتومی برای یک مدل هایزنبرگ دانشکده‌ای آمفی تئاتر دانشکده علوم ۱۳۹۶/۸/۳۰
گفت و گوی علمی و تخصصی صندلی داغ با حضور دکتر ناصر سپهری دانشکده‌ای آمفی تئاتر دانشکده علوم ۱۳۹۶/۹/۱۹
فعالیت آموزشی پلاسما و کاربردهای آن‌ها دانشکده‌ای آمفی تئاتر دانشکده علوم ۱۳۹۶/۹/۱۹
گفت و گوی علمی و تخصصی صندلی داغ با حضور دکتر گوهری دانشکده‌ای آمفی تئاتر دانشکده علوم ۱۳۹۶/۹/۲۰
رویداد علمی سمینار بررسی دینامیک غیرخطی زنجیره خطی از نانو ذرات فلزی در انورکنش با لیزر دانشکده‌ای آمفی تئاتر دانشکده علوم ۱۳۹۶/۹/۲۰
فعالیت آموزشی سیمنار پیچش پروتئین دانشکده‌ای آمفی تئاتر دانشکده علوم ۱۳۹۶/۹/۲۱
فعالیت آموزشی کارگاه آموزشی نرم‌افزار EndNote دانشکده‌ای آمفی تئاتر دانشکده علوم ۱۳۹۶/۹/۲۲
گفت و گوی علمی و تخصصی صندلی داغ با حضور رئیس دانشکده علوم (دکتر احدپور) دانشکده‌ای آمفی تئاتر دانشکده علوم ۱۳۹۶/۹/۲۲
رویداد علمی ویژه برنامه هفته ترویج فیزیک (روز جهانی فیزیک) دانشکده‌ای آمفی تئاتر دانشکده علوم ۱۳۹۶/۹/۲۳
رویداد علمی جشن بزرگ هفته ترویج فیزیک دانشگاهی آمفی تئاتر دانشکده علوم ۱۳۹۶/۹/۲۵
رویداد علمی سمینار مطالعه خواص نوری غیرخطی در نانو ساختارها دانشکده‌ای آمفی تئاتر دانشکده علوم ۱۳۹۶/۱۲/۷
رویداد علمی سمینار مدل BTW روی شبکه‌های همبسته دانشکده‌ای آمفی تئاتر دانشکده علوم ۱۳۹۶/۱۲/۱۴