ورود به سایت

اعضای انجمن علمی زیست‌شناسی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۷ - 11:03 | 


ردیف

نام

نام خانوادگی

نوع عضویت

۱

دانیال

باجگیران

دبیر

۲

میلاد

فیض‌الهی

نائب دبیر

۳

حسن

نظرپور

عضو اصلی

۴

اسما

عبدی

عضو اصلی

۵

رقیه

محمدی

عضو اصلی

۶

سمیرا

باغبان شاکر

عضو علی البدل

-

استاد مشاور: خانم دکتر فریبا محمودی


AWT IMAGE

عملکرد انجمن علمی زیست‌شناسی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۷ - 11:02 | 

عملکرد انجمن علمی زیست‌شناسی


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری
گفت و گوی علمی و تخصصی معارفه دانشجویان جدیدالورود دانشکده‌ای آمفی‌تئاتر دانشکده علوم ۱۳۹۶/۸/۲۴
رویداد علمی گردهمایی زیست محیطی دانشکده‌ای آمفی‌تئاتر دانشکده علوم ۱۳۹۶/۹/۷
فعالیت آموزشی آشنایی با نرم‌افزار Spss دانشگاهی اتاق کامپیوتر دانشکده کشاورزی ۱۳۹۶/۹/۲۰
رویداد علمی  آشنایی با حیوانات آزمایشگاهی دانشکده‌ای آمفی‌تئاتر دانشکده علوم ۱۳۹۶/۱۲/۱۳
رویداد علمی مسابقه عکاسی دانشگاهی فضای مجازی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳
گفت و گوی علمی و تخصصی روزی با زیست دانشکده‌ای آمفی‌تئاتر دانشکده علوم ۱۳۹۶/۱۲/۱۴
رویداد علمی همایش معارفه زیستی دانشکده‌ای آمفی‌تئاتر دانشکده علوم ۱۳۹۶/۱۲/۱۴
فعالیت آموزشی کار با حیوانات آزمایشگاهی دانشکده‌ای آزمایشگاه جانورشناسی ۱۳۹۶/۱۲/۱۶
رویداد علمی سمینار بافت‌شناسی و تشخیص لام دانشگاهی آمفی‌تئاتر دانشکده علوم ۱۳۹۷/۲/۱۰
رویداد علمی سمینار تهیه مقاطع بافتی دانشگاهی آمفی‌تئاتر دانشکده علوم ۱۳۹۷/۲/۱۰
فعالیت آموزشی کارگاه تهیه مقاطع بافتی دانشکده‌ای آزمایشگاه جانورشناسی ۱۳۹۷/۲/۱۱
فعالیت آموزشی کارگاه بافت‌شناسی و تشخیص لام دانشکده‌ای آزمایشگاه جانورشناسی ۱۳۹۷/۲/۱۱
رویداد علمی همایش مشاوره تخصصی و برنامه‌ریزی استانی سالن بصیرت ۱۳۹۷/۲/۱۹
رویداد علمی حضور در مرحله دانشگاهی یازدهمین جشنواره ملی حرکت استانی سالن تربیت‌بدنی برادران ۱۳۹۷/۲/۲۳ تا ۱۳۹۷/۲/۲۵
فعالیت آموزشی کارگاه تشریح حیوانات آزمایشگاهی استانی سالن تربیت‌بدنی برادران ۱۳۹۷/۲/۲۴
رویداد علمی برگزاری مسابقه جنگا استانی سالن تربیت‌بدنی برادران ۱۳۹۷/۲/۲۵
وبلاگ
تولید و نشر محتوای علمی نشریه تخصصی دانش زیستی دانشگاهی دانشگاه محقق اردبیلی خردادماه ۱۳۹۷