ورود به سایت

اعضای انجمن علمی ژئوموروفولوژی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۵ - 11:12 | 


ردیف

نام

نام خانوادگی

نوع عضویت

۱

داریوش

ظاهری

دبیر

۲

امیر

پورجمالی

نائب دبیر

۳

سمیرا

قربانی

عضو اصلی

۴

رسول

افکانه

عضو اصلی

۵

محمدکاظم

رضوی

عضو اصلی

-

- استاد مشاور: خانم دکتر سمیرا شکربهجتی


AWT IMAGE

عملکرد انجمن علمی ژئوموروفولوژی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۵ - 11:11 | 

عملکرد انجمن علمی ژئوموروفولوژی


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری
فعالیت آموزشی کارهای میدانی و آزمایشگاهی دانشگاهی دانشگاه محقق اردبیلی ۱۳۹۶/۹/۲۰