ورود به سایت

اعضای انجمن علمی آمار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ | 

اعضای انجمن علمی آمار


ردیف

نام

نام خانوادگی

نوع عضویت

۱ علی تنگسار میرک دبیر
۲ سپیده قوامی نائب دبیر
۳ حنانه زنده دین عضو اصلی
۴ زهرا  صدیقیان عضو اصلی
۵ مصطفی سهرابی عضو اصلی

-

- استاد مشاور: جناب آقای دکتر مهدی اسماعیلیان


عملکرد انجمن علمی آمار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ | 

عملکرد انجمن علمی آمار


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری
کارگاه دوره آموزشی Spss دانشگاهی دانشکده ریاضی ۹۵/۹/۲۸
کارگاه شبیه سازی با نرم افزار R منطقه ای دانشکده ریاضی ۹۵/۹/۲۹
مسابقه شبیه سازی با نرم افزار R استانی دانشکده ریاضی ۹۵/۱۰/۲