ورود به سایت

اعضای انجمن علمی نانو

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ | 

اعضای انجمن علمی نانو


ردیف

نام

نام خانوادگی

نوع عضویت

۱ کبری احدزاده دبیر
۲ فرشید لطفی اقلیم نائب دبیر
۳ یوسف رسولی تدین عضو اصلی
۴ الهه طعامی عضو اصلی
۵ سنا بوغداچی عضو اصلی

-

- استاد مشاور: جناب آقای علی اکبر توانا


عملکرد انجمن علمی نانو

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ | 

عملکرد انجمن علمی نانو


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری
دانشکده علوم پایه