ورود به سایت

اعضای انجمن علمی نجوم

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ | 

اعضای انجمن علمی نجوم


ردیف

نام

نام خانوادگی

نوع عضویت

۱ محمد  یاغچیان دبیر
۲ آیسان احتشام نائب دبیر
۳ علی صبوری عضو اصلی
۴ بابک فتحی عضو اصلی
۵ سعید سلیمانی عضو اصلی
۶ آرزو حیدرنژاد عضو علی البدل
۷ سارا جدی ​عضو علی البدل

-

- استاد مشاور:


عملکرد انجمن علمی نجوم

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ | 

عملکرد انجمن علمی نجوم


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری
کارگاه رصد آسمان شب دانشگاه دانشکده علوم پایه ۹۵/۱۱/۱۰-۱۱