میز خدمات الکترونیک
سخنی از بهشت
اوقات شرعی

صلوات خاصه اما رضا (ع)

صلوات خاصه امام رضا علیه السلام .flv

صلوات خاصه امام رضا علیه السلام
ورود به سایت

معرفی افراد

  نام و نام خانوادگی

  حوزه فعالیت

  پست الکترونیکی

  تلفن

AWT IMAGE

رقیه قولی

     حسابدار معاونت

داخلی ۲۶۷۷

مستقیم

۰۴۵۳۳۵۱۳۹۲۳

AWT IMAGE

   انور نصرتی

کارپرداز

anvarnosrati@gmail.com

داخلی ۲۶۷۷

مستقیم

۰۴۵۳۳۵۱۳۹۲۳

AWT IMAGE

محمد بضاعت پور

 مسئول کانون های فرهنگی و هنری

داخلی ۲۶۸۳

مستقیم

۰۴۵۳۳۵۲۰۵۶۸

AWT IMAGE

علی عبدالهی

 کارشناس قرآن و نشریات

ali.abdollahi.ab@gmail.com

داخلی ۲۶۷۰

مستقیم:

۰۴۵۳۳۵۱۶۹۵۲

AWT IMAGE

حسین صاحب آبی بیگلو

 کارشناس آموزشی و فرهنگی

hosseinsaheb@gmail.com

داخلی ۵۲۷۲

AWT IMAGE

میترا اجودی

  کارشناس  مسئول انجمن های علمی

داخلی ۲۶۷۹

مستقیم

۳۳۵۱۷۹۲۶

AWT IMAGE

رسول جوادی زارع

کارشناس  انجمن های علمی anjoman_elmi@uma.ac.ir داخلی ۵۲۷۲

سعید بوداقی
کارشناس انجمن علمی  saeed_bodaghi@yahoo.com داخلی ۵۲۷۲

AWT IMAGE

بهشته پناهی

 کارشناس تشکل ها

داخلی ۲۶۷۹

۰۴۵۳۳۵۱۷۹۲۶

باقر دادگر

خدمات

داخلی ۲۶۵۶