سخنی از بهشت
اوقات شرعی

صلوات خاصه اما رضا (ع)

صلوات خاصه امام رضا علیه السلام .flv

صلوات خاصه امام رضا علیه السلام
ورود به سایت

معرفی افراد

  نام و نام خانوادگی

  حوزه فعالیت

  پست الکترونیکی

  تلفن

AWT IMAGE

رقیه قولی

     حسابدار معاونت

داخلی ۲۶۷۷

مستقیم

۰۴۵۳۳۵۱۳۹۲۳

AWT IMAGE

   انور نصرتی

کارپرداز

anvarnosrati@gmail.com

داخلی ۲۶۷۷

مستقیم

۰۴۵۳۳۵۱۳۹۲۳

AWT IMAGE

رامین نصرتی

 مسئول دفتر معاونت

ramin_nosrati۵۳@yahoo.com

داخلی ۲۶۸۵

مستقیم

۰۴۵۳۳۵۱۲۸۰۳

AWT IMAGE

محمد بضاعت پور

 مسئول کانون های فرهنگی و هنری

داخلی ۲۶۸۳

مستقیم

۰۴۵۳۳۵۲۰۵۶۸

AWT IMAGE

علی عبدالهی

 کارشناس قرآن و نشریات

ali.abdollahi.ab@gmail.com

داخلی ۲۶۷۰

مستقیم:

۰۴۵۳۳۵۱۶۹۵۲

AWT IMAGE

حسین صاحب آبی بیگلو

 کارشناس آموزشی و فرهنگی

hosseinsaheb@gmail.com

داخلی ۵۲۷۲

AWT IMAGE

میترا اجودی

  کارشناس  مسئول انجمن های علمی

داخلی ۲۶۷۹

مستقیم

۳۳۵۱۷۹۲۶

AWT IMAGE

رسول جوادی زارع

کارشناس  انجمن های علمی anjoman_elmi@uma.ac.ir داخلی ۵۲۷۲

سعید بوداقی
کارشناس انجمن علمی  saeed_bodaghi@yahoo.com داخلی ۵۲۷۲

AWT IMAGE

بهشته پناهی

 کارشناس تشکل ها

داخلی ۲۶۷۹

۰۴۵۳۳۵۱۷۹۲۶

باقر دادگر

خدمات

داخلی ۲۶۵۶