ورود به سایت

اعضای انجمن علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

اعضای انجمن علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی


ردیف

نام

نام خانوادگی

نوع عضویت

۱

مسعود

دارابی

دبیر

۲

ناصر

وطن خواه

نائب دبیر

۳

سعید

نوری

عضو اصلی

۴

الهه

ممشلی

عضو اصلی

۵

سجاد

عزیزخواه

عضو اصلی

-

- استاد مشاور: جناب آقای دکتر محسن برغمدی


عملکرد انجمن علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۵/۳۰ | 

عملکرد انجمن علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری
کارگاه علم تمرین دانشکده دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ۹۵/۱۰/۷
کارگاه آموزش تخصصی KINESIO TAPING دانشکده دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ۹۵/۱۰/۸