ورود به سایت

اعضای انجمن علمی علوم تربیتی و مشاوره

اعضای انجمن علمی علوم تربیتی و مشاوره


ردیف

نام

نام خانوادگی

نوع عضویت

۱

فرهاد

نیکویی

دبیر

۲

سیران

امینی

نائب دبیر

۳

هیمن

رحمانی

عضو اصلی

۴

بهزاد

قلی زاده

عضو اصلی

۵

فرید

پور ایمان

عضو اصلی

-

- استاد مشاور: جناب آقای دکتر اسماعیل صدری

- وبلاگ انجمن: http://www.moshavereh-uma.blogfa.com


AWT IMAGE


عملکرد انجمن علمی علوم تربیتی و مشاوره

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۵/۳۰ | 

عملکرد انجمن علمی علوم تربیتی و مشاوره


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری
بازدید مرکز توانبخشی حضرت ابولفضل (ع) دانشگاهی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ۹۵/۸/۱۳-۶
بازدید خانه سالمندان آتا دانشگاهی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ۹۵/۸/۲۰
کارگاه مقاله نویسی دانشگاهی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ۹۵/۹/۲۴
کارگاه تست رور شاخ دانشکده ای دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ۹۵/۹/۳۰
کارگاه هوش وکسلر دانشکده ای دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ۹۵/۱۰/۱
کارگاه مدیریت در سازمان دانشکده ای دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ۹۵/۹/۲۲
جشن نیکوکاری  دانشگاه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و خانه شکوفه های اردبیل ۹۵/۱۲/۱۴
کارگاه ازدواج موفق دانشگاه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ۹۵/۱۲/۱۶
کارگاه زبان بدن و رفتار شناسی دانشگاه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ۹۵/۱۲/۱۱
کارگاه پیامد های روابط عاطفی قبل از ازدواج دانشگاه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ۹۶/۱/۲۴
کارگاه راه های ارتباطی موثر دانشگاه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ۹۶/۲/۱۶
کارگاه آموزش روان و مکانیزم های دفاعی دانشگاه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ۹۶/۲/۲۶
همایش  تقدیر از اعضای فعال انجمن علمی دانشکده دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ۹۶/۲/۲۶