ورود به سایت

اعضای انجمن علمی مدیریت و اقتصاد

اعضای انجمن علمی مدیریت و اقتصاد


ردیف

نام

نام خانوادگی

نوع عضویت

۱

سجاد

قاسم لو

دبیر

۲

مهسا

مهدوی

عضو اصلی

۳

سینا

آقازاده

عضو اصلی

۴

کوثر

اصغری

عضو اصلی

۵

فرید

حنیفه زاده

عضو اصلی

-

- استاد مشاور: جناب آقای ولی نعمتی


-AWT IMAGE


عملکرد انجمن علمی مدیریت و اقتصاد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۵/۲۶ |