فرم ها، دستوالعمل ها و شیوه نامه ها

الف) فرم ها

1. فرم های بازدید و ارزیابی دانشگاههای دولتی

الف) فرم الف

ب) فرم ب

ج) فرم ج

2. فرم های بازدید و ارزیابی واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی

الف) فرم الف

ب) فرم ب

ج) فرم ج

3. فرم های بازدید و ارزیابی واحدهای دانشگاه پیام نور

الف) فرم الف

ب) فرم ب

ج) فرم ج

4. فرم های بازدید و ارزیابی موسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی

الف) فرم الف

ب) فرم ب

ج) فرم ج

5. فرم های بازدید و ارزیابی مراکز دانشگاه جامع علمی - کاربردی

الف) فرم الف

ب) فرم ب

ج) فرم ج

6. فرم های بازدید و ارزیابی موسسات آموزش عالی آزاد

الف) فرم الف

ب) فرم ب

ج) فرم ج

7. فرم های بازدید و ارزیابی آموزشکده ها و دانشکده های دانشگاه فنی و حرفه ای

الف) فرم الف

ب) فرم ب

ج) فرم ج

د) کاربرگ شماره 1

و) کاربرگ شماره 2

 

8. فرم د 

ب) دستورالعمل ها و شیوه نامه ها

1) آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی

2) شیوه نامه تشکیل و فعالیت هیات های نظارت و ارزیابی استانی

3) دستو العمل تشکیل کارگروه های تخصصی هیات نظارت و ارزیابی استانی

4) بخشنامه همکاری کلیه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی با هیأت های نظارت استانی

5) راهنمای بازدید از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان


دفعات مشاهده: 11599 بار   |   دفعات چاپ: 824 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 208 بار   |   0 نظر