ردیف

عنوان

فرم­ها و پرسشنامه­ های مربوط به انجام طرح پژوهشی

1

پرسشنامه درخواست انجام طرح پژوهشی

2

قرارداد پژوهشی طرح پژوهشی نوع 1

3

قرارداد پژوهشی طرح پژوهشی نوع 2

4

نحوه تنظیم گزارش نهایی طرح پژوهشی

5

فرم پیشنهادی طرحهای صنایع نوین (1)

6

فرم پیشنهادی طرحهای صنایع نوین (2)

7

فرم پیشنهادی طرحهای صنایع نوین (3)

8

فرم پیشنهادی طرحهای صنایع نوین (4)

فرم­های مربوط به شرکت در کنفرانس­ها، همایش­ها و کارگاه­های اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارمندان

1

فرم درخواست شرکت در سمینارهای علمی داخلی

2

فرم شرکت در کنفرانس‌های خارجی

3

خلاصه گزارش سفر حارج از کشور

4

درخواست شرکت در سمینار، همایش و کنفرانس دانشجو (فرم شماره 1)

5

درخواست هزینه شرکت در سمینار، همایش و کنفرانس دانشجو (فرم شماره 2)

6

درخواست شرکت در سمینار، همایش و کنفرانس کارمندان دانشگاه (فرم شماره 3)

فرم­های مربوط به درخواست تالیف، ترجمه و تدوین کتاب

1

پرسشنامه دلایل توجیهی تألیف کتاب

2

فرم ارسال کتاب  و تعهد نامه

3

فرم داوری تالیف کتاب

4

پرسشنامه دلایل توجیهی ترجمه کتاب

5

فرم ارسال کتاب ترجمه  و تعهد نامه

6

فرم داوری ترجمه کتاب

7

پرسشنامه دلایل توجیهی تصنیف کتاب

8

فرم ارسال کتاب تصنیفی و تعهد نامه

9

فرم داوری تصنیف کتاب

10

پرسشنامه دلایل توجیهی تدوین و گردآوری کتاب

11

فرم ارسال کتاب تدوینی  و تعهد نامه

12

فرم داوری تدوین و گردآوری کتاب

فرم­های مربوط به درخواست پاداش مقالات چاپ شده توسط اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارمندان

1

فرم درخواست پرداخت پاداش مقالات چاپ شده اعضای هیات علمی در مجلات معتبر داخلی و خارجی

2

فرم درخواست پرداخت پاداش مقالات چاپ شده دانشجویان در مجلات معتبر داخلی و خارجی

3

فرم درخواست پرداخت پاداش مقالات چاپ شده کارمندان دانشگاه در مجلات معتبر داخلی و خارجی

فرم­های مربوط به درخواست پاداش ثبت اختراع اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارمندان

1

فرم درخواست پرداخت پاداش ثبت اختراع

2

فرم درخواست پرداخت پاداش تاییدیه ثبت اختراع

فرم­های مربوط به هزینه­ کرد اعتبار پژوهشی (Grant)

1

فرم هزینه‌های انجام یافته از محل اعتبار پژوهشی

2

فرم صورت ریزپرداختی بابت قرارداد پژوهشی گرنت

3

قرارداد انجام فعالیتهای پژوهشی در قالب اعتبار پژوهشی (Grant) سال 1397

 


دفعات مشاهده: 37268 بار   |   دفعات چاپ: 922 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 200 بار   |   0 نظر