ورود به سایت

انتشار نشریه تخصصی مهندسی آب توسط انجمن علمی مهندسی آب

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۱۰ - 15:30 | 
انجمن علمی مهندسی آب

- عنوان برنامه: نشریه تخصصی مهندسی آب
- نوع برنامه: تولید و نشر محتوای علمی
- استاد مشاور: آقای دکتر محمدرضا نیک‌پور
- زمان انتشار:  آذرماه ۱۳۹۶
- تعداد دانشجویان هیات تحریریه: ۸ نفر
---

توضیح مختصر:

نشریه گروه مهندسی آب با عنوان "نشریه تخصصی مهندسی آب" در طول مدت ۳ ماه گردآوری شده و در تاریخ ۲۹ آذرماه سال ۱۳۹۶ به چاپ رسید. این نشریه، نشریه شماره ۲ گروه مهندسی آب می‌باشد که بصورت فصل‌نامه ارائه می‌گردد.
 سردبیر نشریه آقای محمدرضا اجاقی و مدیرمسئول آقای سرداری می‌باشند و اعضای هیات تحریریه شامل ۸ نفر از دانشجویان می‌باشد.
 در این شماره از نشریه سعی شده مطالبی در زمینه‌ی اهمیت آب و بررسی اثرات خشکسالی ارائه شود.
 از دیگر مطالب مهم می‌توان به زهکشی و سیستم‌های آبیاری تحت فشار اشاره نمود.


 CAPTCHA code