اداره ی پشتیبانی امور پژوهشی و همایش های علمی و کارگاه های تخصصی- همایش های ملی و بین المللی سایر دانشگاه ها و مراکز علمی
بیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۱۸ - 12:48 | 
نشانی مطلب در وبگاه اداره ی پشتیبانی امور پژوهشی و همایش های علمی و کارگاه های تخصصی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=90.3016.17720.fa
برگشت به اصل مطلب