معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی- کارشناسی ناپیوسته (کاردانی به کارشناسی)
شرایط عمومی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/12/17 - 14:49 | 
دانشکده کشاورزی مشگین‌شهر:
  • فاقد امکانات خوابگاهی می‌باشد.
۲-۳- دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی مغان:
  • فقط به دانشجویان خواهر روزانه خوابگاه دولتی واگذار خواهد شد.
نشانی دانشکده های اقماری: ۱-دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان:پارس آباد مغان- کیلومتر ۱۷جاده پارس آباد به اردبیل. ۲-دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مشکین شهر:مشکین شهرروستای نصیر آباد
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی:
http://www.uma.ac.ir/find.php?item=9.9149.27567.fa
برگشت به اصل مطلب