معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی- اخبار و اطلاعیه‌ها
پذیرفته شدگان رتبه های برتر آزمون سراسری (از طریق کنکور)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/7/6 - 15:27 | 
اطلاعیه
پذیرفته شدگان رتبه های برتر آزمون سراسری از طریق کنکور در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه محقق اردبیلی برای سال تحصیلی ۴۰۲-۱۴۰۱
ثبت نام نموده اند  تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ مدارک خود را به دفتر استعدادهای درخشان ارائه نمایند.

 ۱ درخواست کتبی تحت عنوان معان آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه(جهت اعلام رتبه)
۲- کپی کارنامه سازمان سنجش( که در آن رتبه کشوری بدون اعمال سهمیه قبولی درج شده باشد)
۳- کپی از دفترچه انتخاب رشته که کل ظرفیت روزانه رشته و مقطع در آن درج شده باشد.
۴- برگ انتخاب واحد مربوطه
 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی:
http://www.uma.ac.ir/find-9.453.28603.fa.html
برگشت به اصل مطلب