معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی- اخبار و اطلاعیه‌ها
اعلام اسامی پذیرفته شدگان اولیه دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون (استعدادهای درخشان)

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/25 - 15:31 | 

ام اسامی پذیرفته شدگان اولیه دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون (استعدادهای درخشان)

سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ دانشگاه محقق اردبیلی
ضمن تبریک به پذیرفته شدگان گرامی و آرزوی توفیق روزافزون در تمامی مراحل تحصیل در دوره کارشناسی ارشد، اسامی آن دسته از متقاضیان بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد داخل دانشگاه و سایر دانشگاههای دولتی پس از بررسی نهایی پرونده داوطلبان براساس آیین نامه پذیرش ۱۵درصد بدون آزمون استعدادهای درخشان به شرح ذیل اعلام می نماید. شایان ذکر است اسامی اعلام شده اولیه بوده و پس از تایید سازمان سنجش آموزش کشور و هیات مرکزی گزینش دانشجو وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسمیت و قطعیت می یابد:

ضمناً زمان ثبت نام اینترنتی در نیمه اول مهرماه بعد از تایید و ارسال اسامی از سازمان سنجش و آموزش کشور در سایت دانشگاه اعلام خواهد شد.

ردیف کد متقاضی نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی کد رشته محل عنوان رشته محل انتخابی
۱ ۵۷۵۳۴ سودا نورمحمدی ژئومورفولوژی ۱۰۴۵۷ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مجموعه علوم جغرافیایی /ژئومورفولوژی *ژئومورفولوژی نظری /روزانه
۲ ۵۷۵۳۵ هادی رفیعی محمودجق ژئومورفولوژی ۱۰۴۷۰ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مجموعه علوم جغرافیایی /ژئومورفولوژی *ژئومورفولوژی وامایش محیط/روزانه
۳ ۶۰۵۶۴ حامد نقی لو جغرافیاوبرنامه ریزی شهری ۱۰۵۲۷ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مجموعه علوم جغرافیایی /جغرافیاوبرنامه ریزی شهری *برنامه ریزی مسکن وبازافرینی شهری /روزانه
۴ ۵۷۵۲۸ عباس علیزاده چناقبلاغی جغرافیاوبرنامه ریزی شهری ۱۰۵۳ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مجموعه علوم جغرافیایی /جغرافیاوبرنامه ریزی شهری *کاربری اراضی وممیزی املاک /روزانه
۵ ۵۷۵۳۱ سعیده سربازی جغرافیاوبرنامه ریزی شهری ۱۰۵۳۳ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مجموعه علوم جغرافیایی /جغرافیاوبرنامه ریزی شهری *کاربری اراضی وممیزی املاک /روزانه
۶ ۵۷۵۳۲ مهدی مسلمی چوپلوجه جغرافیاوبرنامه ریزی شهری ۱۰۵۳۳ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مجموعه علوم جغرافیایی /جغرافیاوبرنامه ریزی شهری *کاربری اراضی وممیزی املاک /روزانه
۷ ۵۷۵۲۶ حبیب شکری مشیران جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی ۱۰۶۶۰ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مجموعه علوم جغرافیایی /جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی *مدیریت توسعه پایدارروستایی /روزانه
۸ ۵۷۵۲۷ نرگس اسدی جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی ۱۰۶۶۰ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مجموعه علوم جغرافیایی /جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی *مدیریت توسعه پایدارروستایی /روزانه
۹ ۵۷۵۴۷ سیده ندا حسینی زبان وادبیات عربی ۱۰۹۰۵ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مجموعه زبان عربی /ادبیات عربی *----/روزانه
۱۰ ۵۷۵۴۸ فاطمه شهباز سلطانی زبان وادبیات عربی ۱۰۹۹۰ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مجموعه زبان عربی /مترجمی زبان عربی *----/روزانه
۱۱ ۵۹۹۳۳ مونا صادقیان علوم ورزشی ۱۱۳۹۹ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مجموعه علوم ورزشی /فیزیولوژی ورزشی *فیزیولوژی ورزشی کاربردی /روزانه
۱۲ ۵۹۹۳۴ سودا سیدی کلیبر علوم ورزشی ۱۱۳۹۹ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مجموعه علوم ورزشی /فیزیولوژی ورزشی *فیزیولوژی ورزشی کاربردی /روزانه
۱۳ ۵۹۹۳۷ مهسا معاضدی جهان خانملو علوم ورزشی ۱۱۴۱۸ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مجموعه علوم ورزشی /فیزیولوژی ورزشی *فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض /روزانه
۱۴ ۵۹۹۵۲ پریسا عسگری علوم ورزشی ۱۱۴۱۸ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مجموعه علوم ورزشی /فیزیولوژی ورزشی ۱۵*فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض /روزانه
۱۵ ۵۹۹۵۴ افسانه اصلانی ساریخانبیگلو علوم ورزشی ۱۱۴۱۸ د۱۶انشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی ۱۷/مجموعه علوم ورزشی /فیزیولوژی ورزشی ۱۸*فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض /روزانه
۱۶ ۵۹۹۵۶ مهدیه احدزاده نمینی علوم ورزشی ۱۱۴۱۸ د۱۹انشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مجموعه علوم ورزشی /فیزیولوژی ورزشی *فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض /روزانه
۱۷ ۵۷۶۱۹ محمد اقبالی میدانی علوم ورزشی ۱۱۵۲۸ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مجموعه علوم ورزشی /بیومکانیک ورزشی *----/روزانه
۱۸ ۵۷۶۲۰ میلاد پیران حمل ابادی علوم ورزشی ۱۱۵۲۸ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مجموعه علوم ورزشی /بیومکانیک ورزشی *----/روزانه
۱۹ ۵۷۶۱ مختار مختاری علوم ورزشی ۱۱۶۰۲ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مجموعه علوم ورزشی /مدیریت ورزشی *مدیریت اماکن وتاسیسات ورزشی /روزانه
۲۰ ۵۷۵۲۲ زهرا نظری پایین انزاب تاریخ ۱۱۷۶۸ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /تاریخ /تاریخ *تاریخ ایران اسلامی /روزانه
۲۱ ۵۷۵۲۳ ابوالفضل شهبازی تاریخ ۱۱۷۶۸ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /تاریخ /تاریخ *تاریخ ایران اسلامی /روزانه
۲۲ ۵۷۵۲۵ فریبا افراسیابی ناوان تاریخ ۱۱۷۶۸ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /تاریخ /تاریخ *تاریخ ایران اسلامی /روزانه
۲۳ ۵۷۵۳۸ اکرم حیدرزاده الهیات ومعارف اسلامی -ادیان وعرفان ۱۲۷۶۱ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مجموعه الهیات ومعارف اسلامی -ادیان /عرفان اسلامی *----/روزانه
۲۴ ۵۷۵۳۹ لیلا اسبق رویندزق الهیات ومعارف اسلامی -ادیان وعرفان ۱۲۷۶ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مجموعه الهیات ومعارف اسلامی -ادیان /عرفان اسلامی *----/روزانه
۲۵ ۵۷۵۴۰ لیلا عبدی الهیات ومعارف اسلامی -ادیان وعرفان ۱۲۷۶۱ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مجموعه الهیات ومعارف اسلامی -ادیان /عرفان اسلامی *----/روزانه
۲۶ ۵۷۵۴۱ لیلا داوری مجنده الهیات ومعارف اسلامی -ادیان وعرفان ۱۲۷۶۱ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مجموعه الهیات ومعارف اسلامی -ادیان /عرفان اسلامی *----/روزانه
۲۷ ۶۰۵۰۸ پریسا رستمی ینگجه علوم تربیتی -مدیریت وبرنامه ریزی اموزشی ۱۳۰۰۷ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مجموعه علوم تربیتی /مدیریت اموزشی *----/روزانه
۲۸ ۶۰۵۰۵ معصومه اطمینان علوم تربیتی -اموزش وپرورش پیش دبستانی ودبستانی ۱۳۰۸۸ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مجموعه علوم تربیتی /تحقیقات اموزشی *----/روزانه
۲۹ ۵۷۵۴۳ شیدا نقی نژاد نیار اموزش زبان انگلیسی ۱۳۳۰۳ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مجموعه زبان انگلیسی /اموزش زبان انگلیسی *----/روزانه
۳۰ ۵۷۵۴۴ صبا بخشعلی زاده پیراقوم اموزش زبان انگلیسی ۱۳۳۰۳ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مجموعه زبان انگلیسی /اموزش زبان انگلیسی *----/روزانه
۳۱ ۵۷۵۴۵ فاطمه زارع اموزش زبان انگلیسی ۱۳۳۰۳ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مجموعه زبان انگلیسی /اموزش زبان انگلیسی *----/روزانه
۳۲ ۵۷۵۴۶ نیما امین پور اموزش زبان انگلیسی ۱۳۳۰۳ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مجموعه زبان انگلیسی /اموزش زبان انگلیسی *----/روزانه
۳۳ ۶۰۵۰۹ کوثر عظیمی هشجین اموزش زبان انگلیسی ۱۳۳۰۳ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مجموعه زبان انگلیسی /اموزش زبان انگلیسی *----/روزانه
۳۴ ۶۰۵۹۳ فاطمه محمدیان اراللوی بزرگ باستان شناسی ۱۴۱۳۵ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /باستان شناسی /باستان شناسی *تمدن وفرهنگ اسلامی ایران وسرزمین های دیگر/روزانه
۳۵ ۵۷۵۴۲ نادر جمشیدی باستان شناسی ۱۴۱۳۵ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /باستان شناسی /باستان شناسی *تمدن وفرهنگ اسلامی ایران وسرزمین های دیگر/روزانه
۳۶ ۶۰۳۹۷ شقایق طهماسبی زاده روانشناسی ۱۴۱۹۱ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مجموعه روان شناسی /روان شناسی عمومی *----/روزانه
۳۷ ۶۰۵۰۳ کیوان طهماسبی روانشناسی ۱۴۱۹۱ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مجموعه روان شناسی /روان شناسی عمومی *----/روزانه
۳۸ ۵۷۶۲۱ مژده فرضی زاده نمین روانشناسی ۱۴۱۹۱ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مجموعه روان شناسی /روان شناسی عمومی *----/روزانه
۳۹ ۵۷۶۲۳ علی جباری قوزلوجه روانشناسی ۱۴۳۲۰ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مجموعه روان شناسی /روان شناسی بالینی *----/روزانه
۴۰ ۵۷۵۴۴ یونس هاشمی اول روانشناسی ۱۴۳۲۰ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مجموعه روان شناسی /روان شناسی بالینی *----/روزانه
۴۱ ۵۷۵۴۵ شادی فیضی زادحسنلو روانشناسی ۱۴۳۲۰ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مجموعه روان شناسی /روان شناسی بالینی *----/روزانه
۴۲ ۵۷۵۴۶ معصومه پرزور روانشناسی ۱۴۴۰۸ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مجموعه روان شناسی /روان شناسی تربیتی *----/روزانه
۴۳ ۶۰۵۰۹ حمیدرضا استوار مدیریت بازرگانی ۱۴۸۲۹ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مجموعه مدیریت /مدیریت بازرگانی *بازاریابی /روزانه
۴۴ ۶۰۵۹۳ هانیه نجفی مدیریت بازرگانی ۱۴۸۲۹ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مجموعه مدیریت /مدیریت بازرگانی *بازاریابی /روزانه
۴۵ ۵۷۵۴۲ محمدرضا نوروزی همایون راهنمایی ومشاوره ۱۵۸۹۰ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مشاوره /مشاوره *مشاوره مدرسه /روزانه
۴۶ ۶۰۳۹۷ فاطمه اذرین راهنمایی ومشاوره ۱۵۸۹۰ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مشاوره /مشاوره *مشاوره مدرسه /روزانه
۴۷ ۶۰۵۰۳ سیران امینی راهنمایی ومشاوره ۱۵۹۱۱ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم انسانی /مشاوره /مشاوره *مشاوره خانواده /روزانه
۴۸ ۵۷۶۲۱ صنم حمیدی نوید زمین شناسی ۱۶۴
۲
دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم پایه /علوم زمین /علوم زمین *زمین شناسی اقتصادی /روزانه
۴۹ ۵۷۶۲۳ مریم بابازاده سیین زمین شناسی ۱۶۴۸۲ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم پایه /علوم زمین /علوم زمین *زمین شناسی اقتصادی /روزانه
۵۰ ۵۷۵۸۹ ندا شکری نوران زمین شناسی ۱۶۴
۲
دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم پایه /علوم زمین /علوم زمین *زمین شناسی اقتصادی /روزانه
۵۱ ۶۰۵۱۰ میثم حبیبی اموزش شیمی ۱۷۰۶۸ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم پایه /مجموعه شیمی /شیمی *شیمی معدنی /روزانه
۵۲ ۵۸۷۳۰ لادن کاظم نژاد شیمی محض ۱۷۱۶۸ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم پایه /مجموعه شیمی /شیمی *شیمی تجزیه /روزانه
۵۳ ۵۷۶۰۲ اصغر اقاجانلو فیزیک -اتمی وملکولی ۱۷۳۸۴ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم پایه /مجموعه فیزیک /فیزیک *فیزیک ماده چگال /روزانه
۵۴ ۵۷۶۰۳ میرعادل سیفی میرجعفرلو فیزیک -اتمی وملکولی ۱۷۳۸۴ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم پایه /مجموعه فیزیک /فیزیک *فیزیک ماده چگال /روزانه
۵۵ ۵۷۶۰۱ محمدصادق نوروزی نیلق فیزیک -اتمی وملکولی ۱۷۴۳۳ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم پایه /مجموعه فیزیک /فیزیک *فیزیک هسته ای /روزانه
۵۶ ۵۷۵۹۷ نگین بایرامی شهریور فیزیک -اتمی وملکولی ۱۷۴۶۳ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم پایه /مجموعه فیزیک /فیزیک *ذرات بنیادی ونظریه میدان ها/روزانه
۵۷ ۵۷۵۹۴ مریم صفری اضماره سفلی زیست شناسی ۱۷۸۶۷ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم پایه /مجموعه زیست شناسی سلولی ومولکولی /زیست شناسی سلولی ومولکولی *----/روزانه
۵۸ ۶۰۸۲۷ فاطمه سرداری جبه دار زیست شناسی -علوم گیاهی ۱۷۸۶۷ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم پایه /مجموعه زیست شناسی سلولی ومولکولی /زیست شناسی سلولی ومولکولی *----/روزانه
۵۹ ۵۷۵۹۱ فرهاد فتوحی حور ریاضیات وکاربردها ۱۸۵۸۶ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /علوم پایه /مجموعه ریاضی /ریاضی کاربردی *انالیزعددی /روزانه
۶۰ ۵۷۵۱۰ امیر زایری مهندسی شیمی ۲۰۴۱۷ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /فنی ومهندسی /مجموعه مهندسی شیمی /مهندسی شیمی *فرایندهای جداسازی /روزانه
۶۱ ۵۷۵۱۲ هاله ارشادی عباس اباد مهندسی شیمی ۲۰۴۴۹ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /فنی ومهندسی /مجموعه مهندسی شیمی /مهندسی شیمی *طراحی فرایند/روزانه
۶۲ ۵۷۵۱۴ رضا اکبری داشکسن مهندسی شیمی ۲۰۴۴۹ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /فنی ومهندسی /مجموعه مهندسی شیمی /مهندسی شیمی *طراحی فرایند/روزانه
۶۳ ۵۷۵۱۶ محمد ابوالحسنی اردها مهندسی شیمی ۲۰۴۴۹ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /فنی ومهندسی /مجموعه مهندسی شیمی /مهندسی شیمی *طراحی فرایند/روزانه
۶۴ ۵۷۵۰۸ نوید احدی جمایران مهندسی شیمی ۲۰۴۴۹ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /فنی ومهندسی /مجموعه مهندسی شیمی /مهندسی شیمی *طراحی فرایند/روزانه
۶۵ ۵۷۴۵۶ نازنین مظلومی مهندسی عمران ۲۱۰۹۰ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /فنی ومهندسی /مجموعه مهندسی عمران /مهندسی عمران *سازه /روزانه
۶۶ ۵۷۵۰۳ ندا حشمتی شاهبلاغی مهندسی عمران ۲۱۰۹۰ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /فنی ومهندسی /مجموعه مهندسی عمران /مهندسی عمران *سازه /روزانه
۶۷ ۵۸۶۶۹ میلاد شاه حسینی نیار مهندسی عمران ۲۱۲۱۳ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /فنی ومهندسی /مجموعه مهندسی عمران /مهندسی عمران *مدیریت منابع اب /روزانه
۶۸ ۶۰۵۹۰ بنیامین بهمنی قوجه بیگلو مهندسی مکانیک ۲۲۰۱۰ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /فنی ومهندسی /مجموعه مهندسی مکانیک /مهندسی مکانیک *طراحی کاربردی /روزانه
۶۹ ۵۷۴۵۰ سهیلا یاری دریامان مهندسی مکانیک ۲۲۱۸۲ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /فنی ومهندسی /مجموعه مهندسی مکانیک /مهندسی مکانیک *تبدیل انرژی /روزانه
۷۰ ۵۷۴۵۲ پریسا بالازاده سین مهندسی مکانیک ۲۲۱۸۲ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /فنی ومهندسی /مجموعه مهندسی مکانیک /مهندسی مکانیک *تبدیل انرژی /روزانه
۷۱ ۵۷۴۵۴ زهرا پرهیزکار مهندسی مکانیک ۲۲۱۸۲ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /فنی ومهندسی /مجموعه مهندسی مکانیک /مهندسی مکانیک *تبدیل انرژی /روزانه
۷۲ ۵۷۵۰۴ زهرا گنجی اورجعلی لو مهندسی کامپیوتر ۲۲۹۵۱ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /فنی ومهندسی /مجموعه مهندسی کامپیوتر/مهندسی کامپیوتر*معماری سیستم های کامپیوتری /روزانه
۷۳ ۵۷۵۰۵ شبنم احمدی مهندسی کامپیوتر ۲۲۹۵۱ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /فنی ومهندسی /مجموعه مهندسی کامپیوتر/مهندسی کامپیوتر*معماری سیستم های کامپیوتری /روزانه
۷۴ ۵۸۳۴۳ لیلا ممی زاده دولت اباد مهندسی منابع طبیعی -مرتع وابخیزداری ۲۳۶۴۴ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /مجموعه علوم ومهندسی مرتع وابخیزداری /علوم ومهندسی مرتع *مدیریت مرتع /روزانه
۷۵ ۵۸۳۵۸ مهسا مهری اچاچلویی علوم ومهندسی اب ۲۳۷۲۴ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /علوم ومهندسی اب /علوم ومهندسی اب *ابیاری وزهکشی /روزانه
۷۶ ۶۰۸۱۴ علیرضا زارعی قورخودی علوم ومهندسی اب ۲۳۷۲۴ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /علوم ومهندسی اب /علوم ومهندسی اب *ابیاری وزهکشی /روزانه
۷۷ ۵۸۲۹۳ حامد فتاحی مهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات -زراعت ۲۳۹۴۲ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /مجموعه زراعت واصلاح نباتات /اگروتکنولوژی *فیزیولوژی گیاهان زراعی /روزانه
۷۸ ۵۸۳۱۳ محمدرضا اصغری مهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات -زراعت ۲۳۹۹۷ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /مجموعه زراعت واصلاح نباتات /اگروتکنولوژی *اکولوژی گیاهان زراعی /روزانه
۷۹ ۵۸۲۹۱ سارا محمدی کله سرلو مهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات -زراعت ۲۴۰۳۸ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /مجموعه زراعت واصلاح نباتات /اگروتکنولوژی *علوم وتکنولوژی بذر/روزانه
۸۰ ۵۸۳۱۸ علی بابازاده اناری مهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات -اصلاح نباتات ۲۴۰۶۵ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /مجموعه زراعت واصلاح نباتات /اگروتکنولوژی *علوم علف های هرز/روزانه
۸۱ ۵۸۳۸۷ سجاد اوسان مهندسی فضای سبز ۲۴۲۸۲ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /علوم ومهندسی باغبانی /علوم ومهندسی باغبانی *گیاهان زینتی /روزانه
۸۲ ۵۸۳۶۷ عطیه شهامتی نژاد مهندسی منابع طبیعی -جنگلداری ۲۴۵۱۴ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /علوم ومهندسی جنگل /علوم ومهندسی جنگل *علوم زیستی جنگل /روزانه
۸۳ ۵۸۳۶۹ سارا حیدری نیا مهندسی منابع طبیعی -جنگلداری ۲۴۵۱۴ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /علوم ومهندسی جنگل /علوم ومهندسی جنگل *علوم زیستی جنگل /روزانه
۸۴ ۵۴۵۱۷ زهرا کریم زاده مهندسی کشاورزی -علوم خاک ۲۴۶۶۷ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /مجموعه مدیریت حاصلخیزی -زیست فناوری ومنابع خاک /مدیریت منابع خاک *فیزیک وحفاظت خاک /روزانه
۸۵ ۵۸۲۸۸ زهرا منافی علوم دامی -تغذیه طیور ۲۴۷۶۱ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /علوم دام وطیور/علوم دامی *ژنتیک واصلاح دام وطیور/روزانه
۸۶ ۵۸۲۸۹ پریسا حبیبی شایق علوم دامی -تغذیه طیور ۲۴۸۱۲ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /علوم دام وطیور/علوم دامی *تغذیه دام /روزانه
۸۷ ۵۸۲۸۵ زهرا جعفری عیسی لو علوم دامی -تغذیه طیور ۲۴۸۳۹ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /علوم دام وطیور/علوم دامی *تغذیه طیور/روزانه
۸۸ ۵۸۳۷۳ سحر نامور علوم ومهندسی صنایع غذایی ۲۵۱۰۹ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /علوم ومهندسی صنایع غذایی /علوم ومهندسی صنایع غذایی *فناوری موادغذایی /روزانه
۸۹ ۵۸۳۸۴ کامیاب سمندری علوم ومهندسی صنایع غذایی ۲۵۱۰۹ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /علوم ومهندسی صنایع غذایی /علوم ومهندسی صنایع غذایی *فناوری موادغذایی /روزانه
۹۰ ۵۸۳۳۴ یگانه محمدزاده جناقرد گیاه پزشکی ۲۵۲۴۶ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /بیماری شناسی گیاهی /بیماری شناسی گیاهی *----/روزانه
۹۱ ۶۰۸۲۹ سارا سیف اله پور گیاه پزشکی ۲۵۲۴۶ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /بیماری شناسی گیاهی /بیماری شناسی گیاهی *----/روزانه
۹۲ ۵۸۳۳۸ امیر شایعی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی ۲۵۳۸۰ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /مهندسی مکانیک بیوسیستم /مهندسی مکانیک بیوسیستم *طراحی وساخت /روزانه
۹۳ ۵۸۳۳۷ سیدحسام الدین فاطمی مهندسی مکانیک بیوسیستم ۲۵۴۱۰ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /مهندسی مکانیک بیوسیستم /مهندسی مکانیک بیوسیستم *انرژی های تجدیدپذیر/روزانه
۹۴ ۵۸۳۴۰ نقی رجعتی نوجه ده مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی -مدیریت وتحلیل سامانه ها ۲۵۴۹۱ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی /مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی *مدیریت وتحلیل سامانه ها/روزانه
۹۵ ۵۸۳۴۱ لیلا حسن زاده محموداباد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی -مدیریت وتحلیل سامانه ها ۲۵۴۹۱ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی /مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی *مدیریت وتحلیل سامانه ها/روزانه
۹۶ ۵۸۳۴۲ سمیرا نعمت زاده کرکرق مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی -مدیریت وتحلیل سامانه ها ۲۵۴۹۷ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی /مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی *بازیافت ومدیریت پسماند/روزانه
۹۷ ۵۸۳۲۱ میثم عالش زاده مهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات -اصلاح نباتات ۲۵۵۳۸ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /بیوتکنولوژی کشاورزی /بیوتکنولوژی کشاورزی *----/روزانه
۹۸ ۵۸۳۲۷ رسول ابراهیمی مهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات -اصلاح نباتات ۲۵۵۳۸ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /بیوتکنولوژی کشاورزی /بیوتکنولوژی کشاورزی *----/روزانه
۹۹ ۵۸۳۱۵ میترا برزگر مهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات -زراعت ۲۵۶۰۵ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /کشاورزی /مدیریت کشاورزی /مدیریت کشاورزی *----/روزانه
۱۰۰ ۵۷۵۱۸ مهشید پیشگر مهندسی معماری ۲۵۷۵۹ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /هنر/مجموعه معماری /مهندسی معماری *----/غیرروزانه ونوبت دوم /روزانه
۱۰۱ ۵۷۵۲۱ ایدین قویمی مهندسی معماری ۲۵۷۵۹ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /هنر/مجموعه معماری /مهندسی معماری *----/غیرروزانه ونوبت دوم /روزانه
۱۰۲ ۵۷۶۴۲ نیر قدیری مقدم نیاری مهندسی معماری ۲۵۷۵۹ دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /هنر/مجموعه معماری /مهندسی معماری *----/غیرروزانه ونوبت دوم /روزانه
۱۰۳ ۵۷۶۴۳ لیلا حشتمی اصل مهندسی معماری ۲۵۷۵۹
دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل /هنر/مجموعه معماری /مهندسی معماری *----/غیرروزانه ونوبت دوم /روزانه
ا          

 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=9.453.20673.fa
برگشت به اصل مطلب