معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی- اخبار و اطلاعیه‌ها
اعلام اسامی پذیرفته شدگان اولیه دوره دکتری بدون آزمون (استعدادهای درخشان)

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/23 - 15:11 | 
سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ دانشگاه محقق اردبیلی
ضمن تبریک به پذیرفته شدگان گرامی و آرزوی توفیق روزافزون در تمامی مراحل تحصیل در دوره دکتری، اسامی آن دسته از داوطلبان که موفق به کسب حد نصاب ۶۰ امتیاز  از مجموع امتیازات آموزشی، پژوهشی و مصاحبه شده اند، را به شرح ذیل اعلام می نماید. شایان ذکر است اسامی اعلام شده اولیه بوده و فقط، پس از تایید سازمان سنجش آموزش کشور و هیات مرکزی گزینش دانشجو وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسمیت و قطعیت می یابد:

ضمناً زمان ثبت نام پس از تایید و ارسال اسامی از سازمان سنجش و آموزش کشور در سایت دانشگاه اعلام خواهد شد.

ردیف کد متقاضی نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی کد رشته محل انتخابی
۱ ۱۲۹۵۰ مریم جامی اودولو جغرافیاوبرنامه ریزی شهری ۱۱۰۷ - دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/جغرافیاوبرنامه ریزی شهری/جغرافیاوبرنامه ریزی شهری *-/روزانه
۲ ۱۲۹۴۹ لیلا جعفرزاده علی اباد اب وهواشناسی ۱۱۵۷ - دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/اب وهواشناسی/اب وهواشناسی /اقلیم شناسی /*-/روزانه
۳ ۱۲۹۵۵ ارزو مجرد مشاوره خانواده ۱۸۲۸ - دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/مشاوره/مشاوره *-/روزانه
۴ ۱۲۹۷۵ سارا تقی زاده هیر روانشناسی عمومی ۱۸۵۷ - دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/روان شناسی/روان شناسی *-/روزانه
۵ ۱۳۰۰۷ سعید رحیمی روانشناسی عمومی ۱۸۵۷ - دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/روان شناسی/روان شناسی *-/روزانه
۶ ۱۳۰۵۵ عارفه راستگو علوم باغبانی -گیاهان دارویی ۴۵۳۵ - دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/کشاورزی ومنابع طبیعی/علوم ومهندسی باغبانی/علوم ومهندسی باغبانی *فیزیولوژی تولیدوپس ازبرداشت گیاهان باغبانی/روزانه
۷ ۱۲۹۴۸ ندا تاریوردی زاده علوم باغبانی ۴۵۴۶ - دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/کشاورزی ومنابع طبیعی/علوم ومهندسی باغبانی/علوم ومهندسی باغبانی *اصلاح وبیوتکنولوژی گیاهان باغبانی/روزانه
۸ ۱۲۹۴۷ الناز غفاری چنذانق علوم دامی -تغذیه دام ۴۷۴۶ - دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/کشاورزی ومنابع طبیعی/علوم دامی/علوم دامی *تغذیه دام/روزانه
۹ ۱۲۹۴۲ طیبه سعادت زراعت واصلاح نباتات -زراعت ۴۹۷۰ - دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/کشاورزی ومنابع طبیعی/اگروتکنولوژی/اگروتکنولوژی *اکولوژی گیاهان زراعی/روزانه
۱۰ ۱۳۰۰۶ ابوالفضل حق وردی زاده هلیق مدیریت کسب وکار-استراتژی ۵۵۲۶ - دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/مدیریت بازرگانی وراهبردی/مدیریت بازرگانی *مدیریت بازاریابی/روزانه
 
 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=9.453.20637.fa
برگشت به اصل مطلب