دانشکده ادبیات و علوم انسانی- کارشناسی ارشد
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سحر خلیل پور

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/19 - 11:20 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی خانم سحر خلیل پور دانشجوی کارشناسی ارشد، تحت عنوان « بررسی اثر توسعه پایدار بر شادکامی: مطالعه تجربی تطبیقی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه (بازبینی پارادوکس استرلین » در ساعت 9 الی 10  مورخه 98/9/20 در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:


ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
  1. استاد راهنمای پایان نامه: سرکار خانم دکتر زهرا فتوره چی(100%)
  2. استاد مشاور پایان نامه: جناب آقای دکتر هاتف حاضری (100%)
  3. استاد داور داخلی اول: جناب آقای دکتر محمد حسن زاده.
  1. نماینده تحصیلات تکمیلی: جناب آقای دکتر عبدالرحیم هاشمی.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ادبیات و علوم انسانی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=4.5781.21665.fa
برگشت به اصل مطلب