دانشکده ادبیات و علوم انسانی- کارشناسی ارشد
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نگین عباس وند

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۱۹ - 11:17 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی خانم نگین عباسوند دانشجوی کارشناسی ارشد، تحت عنوان « بررسی ارتباط میان دو فرضیه نفرین منابع و منحنی زیست محیطی کوزنتس مطالعه تجربی تطبیقی در کشورهای با وفور انرژی تجدید ناپذیر بالا » در ساعت 8.30  الی 9/30  مورخه 98/9/20 در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:
 
ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
  1. استاد راهنمای پایان نامه: سرکار خانم دکتر زهرا فتوره چی(100%)
  2. استاد مشاور پایان نامه: جناب آقای دکتر محمد حسن زاده(100%)
  3. استاد داور داخلی اول: جناب آقای دکتر هاتف حاضری.
  4. نماینده تحصیلات تکمیلی: جناب آقای دکتر عبدالرحیم هاشمی.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ادبیات و علوم انسانی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=4.5781.21664.fa
برگشت به اصل مطلب