دانشکده ادبیات و علوم انسانی- کارشناسی ارشد
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه شاکری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/19 - 11:15 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی خانم فاطمه شاکری  دانشجوی کارشناسی ارشد، تحت عنوان « نقش عادت واره در یادگیری و انگیزه آموختن زبان میراث در ایران » در ساعت 11/30  الی 12/30  مورخه 98/9/20 در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:

ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
  1. استاد راهنمای پایان نامه: جناب آقای دکتر توحید صیامی(100%)
  2. استاد مشاور پایان نامه: جناب آقای دکتر سید محمد رضی نژاد(100%)
  3. استاد داور داخلی اول: جناب آقای دکتر ولی محمدی.
  1. نماینده تحصیلات تکمیلی: جناب آقای دکتر مهرداد آقایی.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ادبیات و علوم انسانی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=4.5781.21663.fa
برگشت به اصل مطلب