دانشکده ادبیات و علوم انسانی- کارشناسی ارشد
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای جواد خدادوست

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/11 - 09:49 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی آقای جواد خدادوست دانشجوی کارشناسی ارشد، تحت عنوان « مطالعه تطبیقی حاشیه نویسی، آموزش متن محور و غیر متن محور در به یاد سپاری کوتاه مدت و بلند مدت واژگان توسط زبان آموزان » در ساعت 12  الی 13  مورخه 124  در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:

ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
  1. استاد راهنمای پایان نامه: جناب آقای دکتر ولی محمدی(100%)
  2. استاد مشاور پایان نامه: خانم دکتر افسانه سعید اختر(100%)
  3. استاد داور داخلی اول: جناب آقای دکتر رضا عبدی.
  4. نماینده تحصیلات تکمیلی: جناب آقای دکتر سیدمحمد رضی نژاد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ادبیات و علوم انسانی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=4.5781.21478.fa
برگشت به اصل مطلب