دانشکده ادبیات و علوم انسانی- کارشناسی ارشد
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مریم ریاحی نیا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۱۵ - 14:33 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی خانم مریم ریاحی نیا  دانشجوی کارشناسی ارشد، تحت عنوان « پتانسیل یابی منابع آب های زیرزمینی دردشت خرم آباد با استفاده از روش منطق فازی و شبکه عصبی مصنوعی » در ساعت 17  الی 18  مورخه 98/7/15  در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:

ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
  1. استاد راهنمایپایان نامه: جناب آقای دکتر صیاد اصغری(100%)
  2. استاد مشاور پایان نامه: جناب آقای دکتر اردوان قربانی(100%)
  3. استاد داور داخلی اول: جناب آقای دکتر حسن خاوریان.
  4. نماینده تحصیلات تکمیلی: جناب آقای دکتر عقیل مددی.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ادبیات و علوم انسانی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=4.5781.20873.fa
برگشت به اصل مطلب