دانشکده ادبیات و علوم انسانی- کارشناسی ارشد
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم شیرین فعال پور

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/14 - 12:01 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی خانم شیرین فعال پور دانشجوی کارشناسی ارشد، تحت عنوان « بررسی صور خیال در تائیه ابن فارض » در ساعت 16  الی 17  مورخه 98/7/15  در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:

ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
  1. استاد راهنمای پایان نامه: جناب آقای دکتر جوادگرجامی(100%)
  2. استاد مشاور پایان نامه: سرکار خانم دکتر عادل آزاددل(100%)
  3. استاد داور داخلی اول: جناب آقای دکتر شهریار گیتی.
  4. نماینده تحصیلات تکمیلی: جناب آقای دکتر مهرداد آقایی.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ادبیات و علوم انسانی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=4.5781.20855.fa
برگشت به اصل مطلب