دانشکده ادبیات و علوم انسانی- کارشناسی ارشد
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زیبا طبیب آذر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/14 - 11:39 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی خانم زیبا طبیب آذر دانشجوی کارشناسی ارشد، تحت عنوان « بررسی رابطه بین عدالت شهری و سرمایه اجتماعی در سکونتگاهای غیر رسمی مطالعه موردی شهر اردبیل » در ساعت 11  الی 12  مورخه 98/7/14  در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:


ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
  1. استاد راهنمای پایان نامه: جناب آقای دکتر محمد حسن یزدانی(100%)
  2. استاد مشاور پایان نامه: سرکار خانم دکتر فاطمه زادولی(100%)
  3. استاد داور داخلی اول: جناب آقای دکتر منصور رحمتی.
  4. نماینده تحصیلات تکمیلی: جناب آقای دکتر علیرضا محمدی.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ادبیات و علوم انسانی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=4.5781.20854.fa
برگشت به اصل مطلب